Centrale Voordeur van GGZ OB screent nu samen met medewerker Ons Welzijn

Afgelopen twee weken is in Oss een nieuwe pilot gestart bij de Centrale Voordeur van GGZ Oost Brabant. De screening van aanmeldingen wordt nu uitgevoerd in aanwezigheid van een medewerker van Ons Welzijn.

In deze screening onderzoeken ze samen of er SGGZ-hulp danwel hulp vanuit het sociale domein nodig is. Ons Welzijn is een welzijnsorganisatie en levert sociaal werk in allerlei soorten en maten. Aan de diensten van ONS welzijn zijn geen kosten verbonden en zij kunnen snel hulp bieden.

Als in overleg wordt besloten dat SGGZ-hulp nodig is, wordt een nieuw ontwikkelde groep aangeboden: ‘Mijn Hulpvraag in Kaart’. Met daarin de kernvragen van herstel; ik wil, ik kan, ik heb nodig. Hierna wordt gekeken welke behandeling het meest passend is voor de cliënt. Ook kijkt Ons Welzijn welke ondersteuning zij kunnen bieden op meerdere leefgebieden.

De pilot wordt met veel enthousiasme van beide partijen vormgegeven en uiteraard geëvalueerd en gemonitord.