Wijzer GGZ

Wijzer-GGZ geeft verwijsadvies voor GGZ-zorg in de regio Oss, Uden en Veghel. Wijzer-GGZ is ontstaan vanuit een initiatief van Humo (voorheen Zorggroep Synchroon) en GGZ Oost-Brabant.

Huisartsen, POH-GGZ en andere verwijzers kunnen een beroep doen op Wijzer-GGZ om advies te krijgen over een verwijzing van GGZ-problematiek bij volwassenen vanaf 18 jaar. De ervaren POH-GGZ beschikken over een uitgebreide sociale kaart en zijn op de hoogte van actuele wachttijden en vergoedingen. Ze denken met u mee en adviseren u over passende zorg op maat.

Ga naar wijzerggz.nl

Doelen van Wijzer GGZ

  • Voorkomen dat cliënten op de verkeerde wachtlijst terechtkomen
  • Aanwezige capaciteit in de regio in kaart brengen en optimaal benutten; brede sociale kaart (zorg, welzijn, preventie, e-health, zelfmanagement)
  • Verbindend netwerkpunt in de regio
  • Overzicht van de diverse wachtlijsten in de regio
  • Monitoring van de GGZ-patiëntenstroom in de regio, waardoor meer zicht komt op kosten en baten
  • Meldpunt voor knelpunten en inzetten van verbetercyclus
  • Bijdrage aan substitutie, door zorg vanuit SGGZ, GBGGZ en huisartsenzorg om te buigen naar andere echelons

Wijzer GGZ vormt inmiddels een belangrijk centraal schakelpunt, waardoor het gezamenlijke consultatieaanbod in de regio is uitgebreid.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.wijzerggz.nl of neem contact op met Daniëlle van den Hoogen:


085 - 0510 770