CVRM

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, inclusief leefstijladviezen en begeleiding, bij patiënten met een verhoogd risico van eerste of nieuwe manifestaties van hart- en vaatziekten.

Doel van ons zorgprogramma is het voorkomen van een (recidief) hart/vaatziekte bij patiënten. Het zorgprogramma wordt opgesplitst in 2 groepen:

 • CVRM-VVR: patiënten met een hoog en soms zeer hoog risico maar nog geen doorgemaakte hart/vaatziekte
 • CVRM-HVZ: patiënten met een zeer hoog risico die reeds een hart/vaatziekte hebben doorgemaakt.

In het programma werkt de huisartsenpraktijk samen met diëtisten, apothekers en leefstijltherapeuten (ketenpartners). Met de vasculair internisten en cardiologen van ziekenhuis Bernhoven zijn afspraken gemaakt over samenwerking, consultatie en verwijzing.

Bekijk het zorgprogramma CVRM

Contact

Heb je vragen over het zorgprogramma CVRM? Neem dan contact op met Loes van Asseldonk:

Loes van Asseldonk

085 - 0510 770

Berichten

Het zorgprogramma CVRM heeft een uitgebreide update gekregen: bekijk de vernieuwde versie.

naar detail pagina

Je kunt nog steeds bloeddrukmeters aanvragen bij Humo om patiënten te helpen met zelfmanagement. Meer informatie over het project vind je op Zenya. Bij deelname is er een vergoeding per patiënt en een bloeddrukmeter beschikbaar.

Voor hulp of meer informatie kun je mailen naar Mariëlle van Gastel.

naar detail pagina

In 2022 zijn we gestart met de transitie in de VVR-ketenzorg. Met behulp van zelfmanagement en e-health technieken kunnen VVR-patiënten verantwoord 'op afstand' begeleid worden.

Eind vorig jaar heb je een lijst met geëxcludeerde patiënten aangeleverd waarvoor je inmiddels een vergoeding hebt ontvangen. In 2022 zijn er maar liefst ruim 800 patiënt geëxcludeerd uit de VVR-ketenzorg.

Vergoeding exclusie VVR-patiënten 2023

In 2023 zijn er wederom veel bloeddrukmeters verspreid onder de huisartsenpraktijken om mee geven aan de stabiele VVR-patiënt. We gaan er dan ook vanuit dat er binnen de huisartsenpraktijk opnieuw patiënten zijn geëxcludeerd uit de VVR-ketenzorg.

Hierbij het vriendelijk verzoek om deze lijst met geëxcludeerde patiënten (BSN en geboortedatum) beveiligd, via het Excel-format dat per mail is verspreid, vóór 1 januari 2024 aan te leveren bij declaratie@humovoorhuisartsen.nlLet op: het gaat om de patiëntgegevens die je nog niet eerder (in 2022) hebt aangeleverd.

De VVR-transitie krijgt een vervolg!

De VVR-transitie loopt door in 2024 en 2025! Het blijft gedurende deze periode mogelijk om bloeddrukmeters bij Humo aan te vragen zodat je VVR-patiënten op zelfmanagement kunt zetten.

Tip

Steeds meer huisartsenpraktijken nodigen patiënten groepsgewijs per e-mail uit voor een informatiebijeenkomst. Dit is een zeer effectieve methode om een flink aantal patiënten op zelfmangement te zetten.

Heb je vragen hierover, stel ze gerust aan Loes van Asseldonk.

naar detail pagina

Er worden regelmatig ECG's verstuurd naar het e-mailadres van de cardiologen in Bernhoven. Dit is niet de bedoeling, omdat dit e-mailadres niet standaard wordt bekeken. We vragen jullie onderstaande werkwijze te volgen en de dienstdoende arts alleen te bellen indien er sprake is van spoed:

 • niet-spoed ECGs mogen ingestuurd worden via Zorgdomein. Deze worden binnen 3 werkdagen beoordeeld.
 • voor spoed ECGs mag eerst gebeld worden met de dienstdoende cardioloog voor overleg.
 • bekijk ook het stroomschema voor de beoordeling van ECG's:

naar detail pagina

In het kader van het project atriumfibrilleren hebben we jullie een aantal maanden geleden gevraagd hoe de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren binnen jullie praktijk georganiseerd is. Om erachter te komen hoe patiënten de zorg ervaren, in jullie praktijk en binnen de Humo regio, vragen wij jullie patiënten met atriumfibrilleren een vragenlijst in te laten vullen.

Als huisarts en praktijkondersteuner doen we elke dag ons best om onze patiënten de beste zorg te bieden. Uitleg over de diagnose en eventuele behandeling is onderdeel van ons vak. Ondanks onze inspanningen blijkt soms dat de patiënt de uitleg toch niet begrepen heeft.

Onderstaande enquête is bedoeld om er achter te komen hoe patiënten de door ons als huisartsen geleverde zorg op het gebied van atriumfibrilleren ervaren. Is de diagnose duidelijk voor patiënten? Weten zij wat dat voor hen betekent? Weten zij waarom zij bepaalde medicatie slikken en wat vinden zij van de controlefrequentie?

Download de enquête

We vragen jullie om de patiënten met atriumfibrilleren deze vragenlijst in te laten vullen. De vragenlijst is anoniem. De patiënt kan de vragenlijst bij de praktijk inleveren, zodat jullie aan de hand van de resultaten zelf zo nodig de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren aan kunnen passen.

Vervolgens kun je de vragenlijsten (anoniem) naar Humo sturen, per post (Wethouder van Eschstraat 50, 5342 AT Oss) of ingescand per e-mail (mariekevandenham@yahoo.com). Op die manier kunnen we zien hoe de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren in de regio van Humo ervaren wordt.

Met vriendelijke groeten,

Marieke van den Ham
Kaderhuisarts HVZ

naar detail pagina

Het project 'transitie VVR' loopt ook in 2023 nog door. Dat betekent dat je nog steeds bloeddrukmeters kunt aanvragen bij Humo om patiënten op zelfmanagement te zetten. Meer info over het project lees je vind je op Zenya:

Handleiding transitie VVR-zorgprogramma

Een zeer effectieve methode om een flink aantal patiënten op zelfmanagement te zetten is het groepsgewijs uitnodigen per e-mail voor een informatie- en instructiebijeenkomst. Bij deze bijeenkomst kunnen direct de bloeddrukmeters worden uitgereikt. Een aantal praktijken heeft deze methode inmiddels met succes gehanteerd. Uitnodigingsbrieven en andere documentatie hiervoor is te vinden op Zenya of bij Loes van Asseldonk (l.vanasseldonk@humovoorhuisartsen.nl).

Doe je dit nog in 2023, dan is er nog een vergoeding per patiënt (en een bloeddrukmeter) beschikbaar voor dit project.

naar detail pagina

Afgelopen donderdag 8 juni vond de CVRM-sandwichscholing plaats in Hotel van der Valk te Uden. De leden van de werkgroep CVRM hebben een mooi programma neergezet.

Kaderartsen HVZ Art Smits en Marieke van den Ham gaven plenair de aftrap. Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in drie groepen om verdiepende workshops te volgen.

Frans Smeets en Marieke van den Ham bespraken casuïstiek over atriumbrilleren. Art Smits en Frank Wevers deelden informatie over SGLT2-remmers vanuit hartfalenperspectief. De praktijkondersteuners konden terecht bij de workshop over zelfmanagement waarbij praktische tips vanuit de praktijk werden gedeeld.

De naslagwerken van de plenaire sessie en alle workshops zijn via deze link terug te vinden op Zenya. Ook de digitale goodiebag van Pharos is op Zenya geplaatst, hierin vind je tips over eenvoudig communiceren bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

naar detail pagina

De diabetespatiënten bij huisartsenpraktijk Rijckehoef kwamen voorheen twee keer per jaar fysiek op controle. Een aantal patiënten vaker, als er sprake was van comorbiditeit. In maart 2022 is de praktijk gestart met de pilot diabetes en zelfmanagement. Het doel was om minimaal 5 patiënten te stimuleren om zelf aan de slag te gaan met zelfmetingen en gezondheid rondom hun diabetes.

Marielle van Gastel (POH) vertelt: "Al snel kwamen we erachter dat we eigenlijk iedereen wilden stimuleren en motiveren om zelf aan de slag te gaan. Dat resulteerde in een andere aanpak van de consulten. De regel werd dat stabiele diabetespatiënten zonder insulinegebruik en comorbiditeit één keer per jaar fysiek op controle zouden komen en één keer digitaal of telefonisch contact zouden hebben."

Hoe pakten jullie dit concreet aan?

"We hebben het intern zo geregeld dat de patiënt bij een assistente een afspraak krijgt. De assistente weet precies hoe het instructieconsult eruit ziet, zodat de patiënt daarna zelf aan de slag kan gaan. Zij belt de patiënt voor het inplannen van een afspraak en noteert in mijn agenda wanneer de patiënt komt. Ik leg vervolgens de bloeddrukmeter en glucosemeter inclusief strips en naaldjes klaar.

Ook zorgen we ervoor dat er een formulier klaarligt voor deze individuele patiënt. Op dit formulier staat wat en wanneer er van ze verwacht wordt. De assistente legt tenslotte uit hoe het portaal werkt. Dit instructieconsult is een flinke tijdsinvestering, maar is wel eenmalig."

Levert het jullie tijdswinst op?

"Het terugbrengen van de fysieke controle van tweemaal naar eenmaal per jaar scheelt mij als POH al gauw 10 à 15 minuten per patiënt per jaar.

Daarnaast meet ik de bloeddruk niet meer aan tafel. De patiënt is namelijk zelf verantwoordelijk. Ik heb de patiënten geadviseerd en gestimuleerd om thuis de bloeddruk eenmaal per drie maanden te monitoren, aan de hand van een instructie die ik heb opgesteld. Dat ik de bloeddruk niet meer hoef te meten tijdens het consult, scheelt ook al gauw 3 à 4 minuten per consult. Thuis meten geeft ook nog eens een betrouwbaarder beeld."

Zijn er al resultaten gemeten?

"De patiënten die hebben meegedaan met de pilot hebben aan het begin en een jaar later een enquête ontvangen en ingevuld. Hieruit blijkt dat de patiënt de kwaliteit van zorg hetzelfde beoordeelt.

De uitslagen van de bloeddrukwaardes zijn beter/lager dan bij mij aan tafel. Dat is een mooi resultaat. Het geeft de patiënt bovendien meer inzicht. De HbA1c waardes zijn nagenoeg hetzelfde gebleven of verbeterd. De waardes van de glucose nuchter variëren."

Wat vinden jullie van de resultaten tot nu toe?

"Al met al vind ik het een mooi resultaat om trots op te zijn! Voor ons als zorgverleners, maar ook complimenten voor onze patiënten. Ik was erg benieuwd hoe patiënten zouden reageren. Mogelijk hadden ze wat weerstand? Tot mijn verbazing reageert de grootste groep positief en vinden ze het maar al te fijn om niet zo vaak te hoeven komen.

Het concrete doel van onze pilot was: 5 patiënten krijgen in 1 jaar tijd meer inzicht en regie over hun leefstijl en gezondheid, door handvaten te bieden om zelfmanagement te stimuleren. De zorgverlener ervaart daarbij meer rust, ruimte en werkplezier.

Ik kan alleen maar zeggen dat we het doel behaald hebben. Met als bijkomend voordeel dat het spreekuur als POH nu gevarieerder is en soms ruimte geeft voor een andere insteek, bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met het leefstijlroer."

Meer weten?

Heb je nog vragen over deze innoverende aanpak van zorg? Neem gerust contact op met Mariëlle van Gastel (mvgastel@ezorg.nl).

naar detail pagina

Er zijn nog vouchers beschikbaar voor twee verschillende e-learnings, aangeboden door de HartVaatHAG.

1. De nieuwe NHG-Standaard CVRM voor doktersassistenten

In de e-learning doorloopt kaderhuisarts Esther de Braal de standaard aan de hand van de onderstaande onderwerpen:

 1. Welk risico een patiënt loopt om HVZ te krijgen binnen 10 jaar;
 2. Welke ziektes/omstandigheden dat risico beïnvloeden;  
 3. Wat een goede waarde is voor de bloeddruk en cholesterol;
 4. Wat de beste manier is om een bloeddruk te meten;
 5. Welke medicijnen de voorkeur hebben.

Deze cursus helpt je verder bij het werken met de risicotabel, de bloeddrukcontroles en de behandeling en bij adviezen aan de telefoon. 

Klik hier om een voucher aan te vragen voor de e-learning.

2. Hartfalen

De NHG-standaard Hartfalen is recent op belangrijke punten aangepast. Deze e-learning is voor huisartsen en praktijkondersteuners die praktisch willen leren werken met de nieuwe standaard.

Klik hier om een voucher aan te vragen voor de e-learning.

naar detail pagina

Op donderdag 12 oktober wordt weer het HartVaatHAG dubbelcongres georganiseerd in de ReeHorst te Ede. Eén voor praktijkondersteuners en -verpleegkundigen en één voor huisartsen. Een paar sessies zijn gezamenlijk te volgen. Op veler verzoek zal het congres ook online gevolgd kunnen worden. De hoofdthema’s zijn update atriumfibrilleren en beroertezorg. Meer informatie

naar detail pagina

De ICPC-codering voor Hartfalen is veranderd. ICPC K 77.02 Chronische Decompensatio Cordis is vervallen. Deze patiënten kunnen omgecodeerd worden, al naar gelang hun subtype hartfalen. 

 • -ICPC K 77.03 HFpEF (hartfalen met een behouden linker ventrikel ejectiefractie)
 • -ICPC K 77.04 HFmRF en HFrEF (hartfalen met matige en verminderde linker ventrikel ejectiefractie).

Voor Medicom gebruikers is deze handleiding beschikbaar.

Dit is een mooie gelegenheid om te verifiëren of het inderdaad om een hartfalenpatiënt gaat, of de diagnose op de juiste wijze gesteld is middels echo en om welk subtype het gaat.

naar detail pagina

Recent hebben de huisartsen en praktijkondersteuners een e-mail ontvangen met informatie over het project atriumbrilleren. Daarbij kregen jullie ook het verzoek om een nulmeting in te vullen. 

Link naar de nulmeting

Doel van het project

In onze regio zijn er waarschijnlijk zo’n 1500 patiënten met atriumfibrilleren die dat zelf nog niet weten. Het doel van het project atriumfibrilleren is om zoveel mogelijk van deze patiënten op te sporen, de zorg voor alle patiënten met atriumfibrilleren te optimaliseren, de voorlichting aan patiënten te verbeteren en de (terug)verwijzingen naar het ziekenhuis meer te stroomlijnen.

Voordelen

Voor jou als huisarts of POH levert dit project de volgende voordelen op:

 • Je krijgt de patiëntengroep atriumfibrilleren beter in beeld.
 • Je ontvangt voorlichtingsmateriaal om patiënten goed te kunnen informeren over hun aandoening.
 • Je krijgt concrete handvatten om de zorg rond atriumfibrilleren goed op de kaart te zetten in je praktijk en daarbij de samenwerking met ziekenhuis Bernhoven te optimaliseren.

Eerste stappen

Het project is gestart met de nulmeting. Daarnaast is er een patiëntenfolder ontwikkeld met uitleg over atriumfibrilleren. Voor laaggeletterden is deze folder beschikbaar. We willen uiteindelijk ook weten hoe de patiënt de zorg omtrent atriumfibrilleren ervaart. Daarom is er een patiëntenenquête ontwikkeld die op een later moment wordt verspreid.

Tijdens de sandwichscholing Hart- en Vaatziekten op 8 juni 2023 zal er nascholing over atriumfibrilleren verzorgd worden.

Meer informatie

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met Marieke van den Ham, kaderhuisarts HVZ:

naar detail pagina