Kwaliteitshandboek

Humo biedt de huisartsenpraktijken een kwaliteitsmanagementsysteem (Zenya) voor documentbeheer en meldingen.

Inloggen Zenya

Voordelen van Zenya

Protocollen, transmurale afspraken (RTA's) en andere documenten van Humo zijn binnen Zenya altijd beschikbaar en actueel voor medewerkers van de huisartsenpraktijken. 

Daarnaast heeft de praktijk de mogelijkheid om met ondersteuning van Humo een kwaliteitshandboek in te richten voor de eigen praktijk in Zenya. Tenslotte kun je als praktijk via Zenya FLOW de VIM-procedure digitaliseren.

Zenya ondersteunt continu de ontwikkel- en verbeterprocessen, waardoor de kwaliteitscyclus wordt geborgd. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Zenya contact met ons op:

Maartje Schmeits

085 - 0510 770