Ouderenzorg

De verwachting is dat er in 2040 bijna 4,5 miljoen 65-plussers zijn. Mensen wonen langer thuis. De zorg en ondersteuning om hen heen is versnipperd en ingewikkeld. Ook wordt vaak een groot beroep gedaan op de mantelzorger.

Eén van de doelen van Humo is daarom om de (mantel)zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Zodat zij zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de omgeving van hun voorkeur kunnen wonen. We helpen ouderen en mantelzorgers om de regie over hun eigen gezondheid te verstevigen.

Om bovenstaande te realiseren ondersteunt Humo alle betrokken huisartspraktijken in het organiseren van goede samenhangende ouderenzorg. Er wordt nauw samengewerkt met lokale en regionale ketenpartners. De zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om maatwerk en teamwerk.

De kwetsbare oudere wordt in eerste instantie ondersteund door de huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde en de wijkverpleegkundige. Dit noemen wij het kernteam.

De praktijkondersteuner screent op welke onderdelen de patiënt ondersteuning nodig heeft. Er wordt in overleg met patiënt, mantelzorger en kernteam een individueel zorgplan opgesteld. Na deze screening wordt bekeken of en zo ja welke andere zorgverlener en/of samenwerkingspartner op het gebied van wonen en welzijn betrokken moet worden. Op deze manier wordt het juiste hulpaanbod georganiseerd.

Voor afgestemde en samenhangende zorg overleggen de betrokken hulpverleners in een multidisciplinair overleg (MDO) met elkaar. Digitaal wordt veilig met elkaar gecommuniceerd via het keten-informatie-systeem (KIS).

Vragen

Heb je een vraag over ouderenzorg, ACP of palliatieve zorg? Neem dan contact op met Imke Vriens, programmamanager ouderenzorg:

Berichten

Op 9 mei kregen we te horen dat we genomineerd waren voor de Value-Based Health Care dragons endorsement. De nominatie is voor de implementatie van de gesprekshulp behandelgrenzen in de eerste lijn. Hiervoor is er een kort filmpje opgenomen over de gesprekshulp.

Vorige week dinsdag is Mariëlle van Cromvoirt naar de uitreiking geweest. Mariëlle heeft meegeschreven aan de gesprekshulp. Samen met Marieke Meinardi (internist ouderengeneeskunde bij het Albert Schweitzer ziekenhuis) heeft ze een geweldige pitch gegeven over de gesprekshulp.

Ondanks dat we niet gewonnen hebben zijn we super trots op de nominatie! Fijn dat de gesprekshulp al door zoveel patiënten in is gevuld en dat jullie als zorgverleners al op de hoogte zijn van de wensen rondom behandeling van onze ouderen.

naar detail pagina

Op de website van Alzheimer Nederland vind je informatie en websites over dementie in verschillende talen, onder andere voor mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond en hun mantelzorgers:

naar detail pagina

Er is veel vraag naar de intervisiebijeenkomsten. Daarom plannen we een extra bijeenkomsten in juni en november.

  • De bijeenkomst in mei is bedoeld voor de regio Oss.
  • In juni zal er een bijeenkomst voor de regio Uden/Veghel gepland worden.
  • In oktober is er dan weer een bijeenkomst voor de regio Oss.
  • In november zal er een moment zijn voor de regio Uden/Veghel.

Bekijk de geplande data op de scholingspagina.

Degenen die zich al aangemeld hebben voor de bijeenkomsten in mei en oktober ontvangen deze week een mail met meer informatie.

naar detail pagina

De gesprekshulp is sinds enige tijd bij veel praktijken in gebruik. Voor het Zorginstituut maken we een korte film over de ervaringen met de gesprekshulp behandelgrenzen. En daarbij is jullie hulp hard nodig!

We willen zowel de ervaringen van zorgverleners als patiënten weten. Het gaat om korte quotes die we in de film op kunnen nemen. Deze mogen natuurlijk geschreven zijn maar een korte gesproken opname is ook heel welkom. Heb je een quote, deel deze dan vóór 5 juni met Imke Vriens.

naar detail pagina