Ouderenzorg

De verwachting is dat er in 2040 bijna 4,5 miljoen 65-plussers zijn. Mensen wonen langer thuis. De zorg en ondersteuning om hen heen is versnipperd en ingewikkeld. Ook wordt vaak een groot beroep gedaan op de mantelzorger.

Eén van de doelen van Humo is daarom om de (mantel)zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Zodat zij zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de omgeving van hun voorkeur kunnen wonen. We helpen ouderen en mantelzorgers om de regie over hun eigen gezondheid te verstevigen. Daarom ondersteunt Humo de huisartsenpraktijken in het organiseren van goede samenhangende ouderenzorg. We werken nauw samen met lokale en regionale ketenpartners. De zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om maatwerk en teamwerk.

De zorg voor de kwetsbare oudere ligt in eerste instantie bij de huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde en de wijkverpleegkundige. Dit noemen wij het kernteam. De praktijkondersteuner screent op welke onderdelen de patiënt ondersteuning nodig heeft. Er wordt in overleg met patiënt, mantelzorger en kernteam een individueel zorgplan opgesteld. Na deze screening wordt bekeken of en zo ja welke andere zorgverlener en/of samenwerkingspartner op het gebied van wonen en welzijn betrokken moet worden. Op deze manier wordt het juiste hulpaanbod georganiseerd.

Voor afgestemde en samenhangende zorg overleggen de betrokken hulpverleners in een multidisciplinair overleg (MDO) met elkaar. Digitaal wordt veilig met elkaar gecommuniceerd via VIPLive.

Vragen

Heb je een vraag over ouderenzorg, ACP of palliatieve zorg? Neem dan contact met ons op:

Imke Vriens

085 - 0510 770

Berichten

Vanuit de regionale samenwerking “IedereenZorgt”, bestaande uit 13 VVT-organisaties in de regio Noordoost-Brabant, is gestart met het project 'Anders organiseren van steunkouszorg'.

Net als bij oogdruppelen, is het de bedoeling het proces van steunkouszorg anders te gaan organiseren. Het proces zal gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en het toegankelijk houden van de zorg. Er wordt gestart met nieuwe cliënten die zelfstandig thuis wonen en nog niet in zorg zijn voor beensteunkousen. 

Werksessies

Er zijn twee brede werksessies gepland, waarbij iedereen welkom is die betrokken is bij de steunkouszorg. De inhoud van beide sessies is hetzelfde; er zijn twee data gepland omdat het een grote groep betreft. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op het nieuwe proces rondom steunkouszorg. Er is ook ruimte om vragen te stellen en input te geven, zodat dit meegenomen kan worden in het vervolg.

De werksessies worden online georganiseerd en vinden plaats op dinsdag 6 februari en dinsdag 20 februari, beide van 15.00 - 16.30 uur.

Imke Vriens is namens Humo aanwezig geweest bij de bijeenkomst van 6 februari. Heb je interesse om aan te sluiten bij de bijeenkomst van 20 februari, laat dit dan via de mail aan Imke weten. Dan zal zij de uitnodiging met link met je delen.

naar detail pagina

Binnen Humo zijn er drie kaderhuisartsen palliatieve zorg: Rob Besselink, Karin van Veen en Mariëlle van Cromvoirt. Zij denken graag mee met alles rondom palliatieve zorg. 

Voor algemene vragen rondom palliatieve zorg zijn ze bereikbaar via de volgende mailadressen (deze niet gebruiken voor patiëntgerelateerde vragen):Voor patiëntgerelateerde vragen zijn ze bereikbaar via het PAT (palliatief advies team). Overdag is het PAT bereikbaar via 0413-402229. Buiten kantoortijden kan er contact opgenomen worden met het PAT via telefoonnummer 0413-404040.

naar detail pagina

De gesprekshulp behandelgrenzen kan vanaf 1 januari 2024 niet meer via Patiënt+ gedeeld worden. Vanaf eind januari kun je de vragenlijst van de gesprekshulp behandelgrenzen vinden via de consultvoorbereidende vragenlijsten in Medicom.

Praktijken die geen gebruik maken van Medicom kunnen de gesprekshulp op papier blijven uitreiken. Laat het ons weten als je nieuwe gesprekshulpen wilt ontvangen.

naar detail pagina

Heb je in 2022 meegedaan met de regioprestatie veelgebruikers, dan mag je ook dit jaar weer meedoen met de regioprestatie. Op Zenya kun je het stappenplan vinden.

We ontvangen graag, uiterlijk eind januari 2024, weer het Excelformulier met het HIS-nummer van de patiënten met meer dan 30 consulten in 2023, aangevuld met het geboortejaar. Heb je nog vragen, neem dan contact met Imke Vriens.

naar detail pagina

Ook in 2024 mogen de ACP-gesprekken met VGZ-patiënten gedeclareerd worden. Voor 2023 kun je nog gebruik maken van het Excelformulier (dit kan niet met terugwerkende kracht via VIPLive), vanaf 1 januari 2024 declareer je de gesprekken via VIPLive.

Hoe werkt het?

Om te kunnen declareren moeten je de juiste prestatiecode selecteren. Voor het eerste gesprek is dat 31244 Behandelwensgesprek voor 1e gesprek. Voor het actualisatiegesprek is dat: 31342 Zorgvernieuwing per verrichting voor vervolggesprek

De prestatie 31244 mag maar 1x per patiënt gedeclareerd worden. De prestatie 31342 mag maar 1x per patiënt per jaar gedeclareerd worden. Dit is niet per kalenderjaar maar 1x per 12 maanden. Let hier op tijdens de registratie.
 
Zorg dat de prestaties '31244 Behandelwensgesprek voor 1e gesprek' en '31342 Zorgvernieuwing per verrichting voor vervolggesprek' binnen het HIS wel op € 0,00 gezet worden, zodat deze in het reguliere declaratieproces niet gedeclareerd worden.

De vergoeding verloopt via de regionale huisartsenorganisatie.

naar detail pagina

Download hier de gesprekshulp over behandelgrenzen en de bijbehorende documenten:

Gesprekshulp behandelgrenzen (Advance Care Planning)

Borgings- en opschalingsplan

Effectmeting gesprekshulp behandelgrenzen

naar detail pagina

Sinds 1 september is er een andere werkwijze voor het aanmelden van patiënten voor kortdurende zorg, via het RCP. Binnenkort evalueren we de nieuwe werkwijze met de betrokken organisaties. Daarin nemen we graag jullie input en ervaringen mee. Wil je iets delen voor de evaluatie, stuur dan een e-mail naar Imke Vriens.

naar detail pagina

Per 1 september 2023 is er een nieuwe werkwijze voor het aanmelden van patiënten voor kortdurende zorg. Je kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week een patiënt aanmelden via Zorgdomein (RCP Noord-Oost Brabant).

Het gaat om aanmeldingen voor eerstelijns verblijf (hoog- en laagcomplex en palliatief), geriatrische revalidatiezorg, zzp9b en crisis WLZ, bij de volgende ouderenzorgorganisaties:

  • BrabantZorg
  • Sint Jozefoord
  • Laverhof
  • Van Neynsel
  • Vivent
  • Zorggroep Elde Maasduinen

Het RCP heeft zicht (maar geen invloed) op de totale beddencapaciteit van de aangesloten VVT-organisaties als het gaat om kortdurende zorg. Dat betekent dat je voor een plaatsing zelf geen contact meer hoeft op te nemen met bovenstaande VVT-organisaties.

Zo werkt het vanaf 1 september

Wanneer je via het RCP een patiënt voor kortdurende zorg wilt aanmelden bij één van de aangesloten organisaties, plaats je in Zorgdomein een coördinatieverzoek. Voor een snelle behandeling door het RCP is het belangrijk dat je alle informatie aanlevert die in Zorgdomein wordt gevraagd.

Bekijk de Zorgdomein instructie voor huisartsen

Wil je meer informatie of heb je vragen?

Samen zorgen we ervoor dat jouw patiënt snel op de juiste plek terechtkomt. Wil je meer informatie over het Regionaal Coördinatiepunt, neem dan een kijkje op de website van het RCP of neem telefonisch contact op:

www.iedereenzorgt.nl/rcp
085 - 401 54 45

Meer over Iedereenzorgt

Het Regionaal Coördinatiepunt (RCP) is een mooi resultaat van het samenwerkingsverband VVT-Noordoost Brabant. Elf ouderenzorgorganisaties uit Noordoost Brabant deel, te weten BrabantZorg, Laverhof, Annenborch, Pantein, Santé Partners, Sint Anna Boxmeer, Sint Jozefoord, Van Neynsel, Vivent, Vughterstede, Zorggroep Elde Maasduinen en Zorgstichting ’t Heem hebben samen de regiovisie ‘Iedereen zorgt’ opgesteld.

Dit omdat we allemaal weten dat de uitdagingen in de ouderenzorg enorm zijn, als gevolg van de stijgende zorgvraag door vergrijzing en een groeiend tekort aan personeel en middelen. Met de regiovisie schetsen de organisaties een toekomstbeeld waarin ‘Iedereen zorgt’. De regiovisie is opgedeeld in zes thema’s: vitale burgers en cliënten, aantrekkelijk werken, samen anders organiseren, digitalisering & data en duurzaamheid. Meer weten? Kijk op www.iedereenzorgt.nl.

naar detail pagina

Veel (kwetsbare) ouderen verliezen op den duur het contact met hun mondzorgverleners. Om deze groep niet uit het oog te verliezen, heeft verpleegkundige Anieke Pulles een handig screeningskaartje ontworpen speciaal voor zorgmedewerkers rondom de kwetsbare oudere om mondproblematiek te signaleren. Bestel het zakkaartje bij Stichting De Mond Niet Vergeten.

naar detail pagina

Kan diagnostiek bij ouderen met geheugenproblemen in de eerste lijn door de huisarts worden verricht, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de behandeling en het functioneren van de patiënt en mantelzorger op de lange termijn?

Om die vraag te beantwoorden is er vanuit het Radboudumc en Amsterdam UMC een nieuw onderzoek gestart waarin diagnostiek bij ouderen met geheugenklachten op de geheugenpoli wordt vergeleken met diagnostiek in de eerste lijn door de huisarts, al dan niet met hulp van een specialist ouderengeneeskunde.

Hiervoor hebben we jouw hulp nodig! Wij vragen je om patiënten van 70 jaar en ouder, die bij jou in de praktijk komen met geheugenproblemen, te vragen of zij willen deelnemen aan dit onderzoek. We schatten in dat het om 2-5 patiënten per huisartspraktijk zal gaan.

Lees hier meer informatie over het onderzoek, de (beperkte) tijdsinvestering en hoe een patiënt kan worden aangemeld:

Informatiebrief zorgverleners

Informatiebrief patiënt en mantelzorger

Flowchart inclusie en voorbeelden

naar detail pagina

Sinds 10 jaar heeft onze regio een transmuraal Palliatief Advies Team. Zij bieden professionele collegiale consultatie, voor verpleegkundigen, huisartsen, specialisten, specialisten-ouderengeneeskunde en GGZ-artsen in de regio. De dienstdoende collega van het PAT geeft enkel advies en neemt dus niet de behandeling over.

Heb je een consultatievraag, twijfel dan niet om contact op te nemen.

Het PAT is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur

0413 - 40 22 29

Tijdens avond-, nacht- en weekenduren kun je voor vragen die niet kunnen wachten bellen met het centrale telefoonnummer van de receptie van Bernhoven:

0413 - 40 40 40

naar detail pagina

Op de website van Alzheimer Nederland vind je informatie en websites over dementie in verschillende talen, onder andere voor mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond en hun mantelzorgers:

naar detail pagina