Aanmelden lidmaatschap coöperatie Humo voor huisartsen

Ben je huisarts (praktijkhouder) of huisarts (niet-praktijkhouder) in het werkgebied van Humo voor huisartsen? Vul onderstaand formulier in om lid te worden van onze coöperatie, als je:

  1. in aanmerking wilt komen voor de ketenzorgvergoeding*
  2. je wilt aanmelden als nieuwe praktijkhouder
  3. je wilt aanmelden als niet-praktijkhouder

*om in aanmerking te komen voor ketenzorgvergoedingen is iedere gevestigde huisarts verplicht om lid te zijn van Humo voor huisartsen.

Wie kunnen lid worden van de coöperatie Humo?

Praktijkhoudende en niet-praktijkhoudende huisartsen die binding hebben met ons werkgebied.

Wat kost het lidmaatschap?

De contributie voor het lidmaatschap is voor 2023 vastgesteld op € 200.

Aanmeldformulier

Uw gegevens

Praktijkgegevens

Machtiging