Astma/COPD

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. U heeft minder zuurstof en ademen is moeilijker. Hierdoor heeft u minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

Humo heeft als doel om mensen met COPD een maximale kwaliteit van leven te geven. Dit doen we door behandelmethoden te ontwikkelen en u te begeleiden bij het veranderen van uw leefstijl. Denk hierbij aan stoppen met roken, meer bewegen, het aanpassen van het voedingspatroon of het juist inhaleren van de inhalatiemedicatie. Dit vereist goed afgestemde, persoonsgerichte zorg. De afspraken hierover liggen vast in het zorgprogramma COPD.

Samenwerking

Ieder mens is uniek. Daarom stemmen de huisarts en praktijkondersteuner het zorgprogramma af op uw specifieke behoeften. Afhankelijk van uw behoefte en de gekozen behandeling wordt het team rondom u samengesteld uit eerstelijns zorgprofessionals met wie Humo samenwerkt. Denk aan apothekers, diëtisten, leefstijlcoaches, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Met de poli longgeneeskunde van ziekenhuis Bernhoven zijn afspraken gemaakt over diagnostiek en verwijzing.