Compliment, tip of klacht

Als huisartsencoöperatie zetten wij ons in om patiënten met een chronische ziekte goede zorg te bieden en de bij ons aangesloten huisartsen optimaal te ondersteunen.

Wij besteden veel aandacht aan ons ondersteunings- en scholingsaanbod. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wat kunt u dan doen?

Een klacht melden

Als uw klacht over een zorgverlener gaat, dan adviseren wij u om het probleem met deze zorgverlener zelf te bespreken. Huisartsen zijn aangesloten bij de SKGE, Stichting Klachten Geschillen Eerstelijnszorg. Ook alle zorgverleners met wie Humo een contract heeft afgesloten, zijn aangesloten bij een (beroepsspecifieke) onafhankelijke klachtencommissie.

Bent u niet tevreden over de werkwijze van Humo met betrekking tot onze dienstverlening, scholingen of andere zaken? Bespreek dit bij voorkeur in eerste instantie met de direct betrokkene(n). Als een gesprek met de direct betrokkene(n) niet tot het gewenste resultaat leidt, of de klacht zich er niet voor leent om met de direct betrokkene(n) te bespreken, dan kunt u een klacht indienen via het formulier op deze pagina. Uw klacht zal door ons zorgvuldig worden behandeld aan de hand van onze klachtenprocedure.

Een compliment of tip doorgeven

Hebt u een verbetertip of compliment voor ons? Ook dat vernemen we graag. Via onderstaand formulier kunt u ons uw tip of compliment doorgeven.

Formulier compliment, tip of klacht

Het betreft een: