Compliment, tip of klacht

Wij besteden veel aandacht aan ons ondersteunings- en scholingsaanbod en streven hierbij naar een optimale kwaliteit. Heeft u een compliment of tip? Dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt dit laten weten door het formulier op deze pagina in te vullen.

Klacht

Bent u niet tevreden over de werkwijze met betrekking tot onze dienstverlening, scholingen of andere zaken? Of bent u niet tevreden over de inhoud van een scholing? Bespreek dit bij voorkeur in eerste instantie met de direct betrokkene(n). In het geval van een scholing, noteer het op ons evaluatieformulier dat u na afloop van de scholing via de mail ontvangt.

Het melden van een klacht

Als een gesprek met de direct betrokkene(n) niet tot het gewenste resultaat leidt, of de klacht zich er niet voor leent om met de direct betrokkene(n) te bespreken, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Uw klacht zal door ons zorgvuldig worden behandeld aan de hand van onze klachtenprocedure.

Formulier compliment, tip of klacht

Het betreft een: