Compliment, tip of klacht

Als huisartsencoöperatie zetten wij ons in om patiënten met een chronische ziekte goede zorg te bieden. Alle zorgverleners verbonden aan Humo doen hun best dat zo goed mogelijk te doen, in overleg met u.

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Graag vernemen we dit van u. We nemen uw klacht altijd serieus en vinden het belangrijk dat uw ontevredenheid wordt opgelost. Bovendien kan uw klacht ons helpen de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te verbeteren.

Een klacht?

Bent u niet tevreden over uw medische behandeling van diabetes, COPD of CVRM? Hebt u een klacht over de bejegening door uw zorgverlener? Of is er iets anders in de organisatie van Humo waar u boos of ontevreden over bent?

Eerste stap

Als uw klacht over een zorgverlener gaat, dan adviseren wij u om het probleem eerst met deze zorgverlener zelf te bespreken. Mogelijk kan uw klacht op deze manier snel opgelost worden.

Tweede stap

Komt u er samen niet uit? Of vindt u het moeilijk zelf het gesprek aan te gaan? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Humo. U kunt haar in vertrouwen vertellen waar u ontevreden over bent en waarom. Zij luistert naar u en bespreekt met u welke stappen u verder kunt zetten. Ook kan zij u helpen met het verwoorden van uw klacht en met het indienen ervan bij de juiste klachtenorganisatie. Zij zal u dan informeren over de procedure in het vervolgtraject.

Contactgegevens klachtenfunctionaris Humo

Mw. M. Schmeits

085 - 05 10 770

Kosten

Aan de behandeling van uw klacht zijn geen kosten verbonden.

Onafhankelijk en onpartijdig

De klachtenregeling van Humo is opgezet volgens de richtlijnen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ). Deze wet verplicht zorgprofessionals en zorginstellingen om klachten te laten behandelen door een onafhankelijke klachtenorganisatie.

Huisartsen zijn aangesloten bij de SKGE, Stichting Klachten Geschillen Eerstelijnszorg. Ook alle zorgverleners met wie Humo een contract heeft afgesloten, zijn aangesloten bij een (beroepsspecifieke) onafhankelijke klachtencommissie.

Formulier compliment, tip of klacht

Het betreft een: