GGZ

De GGZ is de afgelopen jaren volop in beweging. Het doel van het GGZ-programma van Humo is het ondersteunen van betaalbare en toekomstbestendige GGZ-huisartsenzorg.

In gesprek met u als patiënt wordt de juiste hulpvraag geformuleerd en wordt het daarbij passende aanbod gezocht. Zo krijgt u zorg op maat en gaan we efficiënt om met de beperkte capaciteit binnen de zorg. We verwachten dat de wachttijden voor GGZ-zorgvragers hierdoor gaan afnemen.

Aanpak

Wij ondersteunen de huisartsenpraktijken in een gestructureerde en uniforme aanpak van de GGZ-zorg. Dit doen wij onder andere door:

  • collectieve organisatie van het GGZ-consultatieproces
  • het faciliteren van een regionaal GGZ-verwijsadviespunt (Wijzer-GGZ)
  • samenwerking met verslavingszorg
  • organisatie van groepsgewijze vaardigheidstrainingen, gericht op zelfmanagement
  • organisatie van leefstijlinterventies ter voorkoming van GGZ-problematiek
  • ondersteuning bij de digitalisering van de GGZ-zorg
  • het aanbieden van een eigen e-health-platform (Minddistrict)
  • organisatie van scholingen, werkgroepen en intervisie voor zorgverleners

Daar waar het kan richt de GGZ-huisartsenzorg zich op een wijkgerichte aanpak, om de juiste ondersteuning dichtbij uw eigen woonomgeving te laten plaatsvinden.