Welbevindentherapie

Hoe kunt u (meer) levensvreugde ervaren? Hoe kunt u zichzelf verder ontplooien? Hoe kunt u uw leven zo vormgeven dat u meer tevredenheid, betekenis en verbondenheid ervaart?

De therapie is bedoeld om een verandering in uw levenshouding te bewerkstelligen. U staat stil bij hoe u wilt leven, bij de vraag wat u gelukkig maakt en hoe u zich wilt ontwikkelen.

Welbevindentherapie groepsbehandeling

Het doel van deze groepsbehandeling is het positief definiëren van uw leven, passend bij uw behoeften, waarden en kwaliteiten. Uw geestelijke gezondheid en welbevinden nemen daardoor toe, waardoor u veerkrachtiger en minder kwetsbaar wordt. Hierdoor kunt u ook minder last gaan ervaren van psychische of lichamelijke klachten.

Voor wie is welbevindentherapie?

Welbevindentherapie is een groepstherapie voor volwassenen die zich actief willen inzetten om het beste uit zichzelf en hun leven te halen. De focus van deze behandeling ligt bij uw krachten in plaats van uw klachten. Het is zowel geschikt voor mensen die chronische problematiek kennen, als voor mensen die onvoldoende baat hebben gehad bij cognitieve gedragstherapie of mensen met (milde) actuele klachten zoals stemmings- en/of angstklachten. Daarnaast kan welbevindentherapie mensen helpen die zoeken naar de zingeving of invulling van hun leven. 

Wat is welbevindentherapie?

Welbevindentherapie maakt gebruik van de aspecten uit de positieve psychologie en is gebaseerd op het boek “Dit is jouw leven”. Het uitgangspunt is dat we allemaal in potentie unieke, creatieve, spontane, talentvolle mensen zijn en dat ieder mens iets waardevols heeft te geven aan de wereld. We dragen die mogelijkheid in ons, maar soms lukt het ons niet om deze mogelijkheden te zien. Zeker niet in de huidige samenleving en alle eisen die deze aan ons stelt. Welbevindentherapie helpt u om deze mogelijkheden weer in kaart te brengen en uzelf verder te ontplooien, zodat u een verandering in uw levenshouding krijgt. 

Praktische informatie

 • Onder begeleiding van 2 ervaren (GZ-)psychologen
 • Maximaal 8 deelnemers per groep
 • 8 bijeenkomsten van 1,5 uur
 • Verplichte literatuur: “Dit is jouw leven” van Ernst Bohlmeijer & Monique Hulsenberg (dient door de cursist zelf aangeschaft te worden)

Doelstellingen

 • U leert de focus te leggen op uw krachten in plaats van uw klachten.
 • U leert uw eigen sterke kanten kennen en deze in te zetten in moeilijke situaties.
 • U leert uw communicatie in relaties te verbeteren.
 • U leert om de focus te leggen op het bewuster ervaren van positieve emoties.
 • U leert waardevolle levensdoelen voor uzelf te stellen.
 • U leert milder naar uzelf te kijken en meer compassie voor uzelf te hebben.
 • U hebt groepscontact waarin u (h)erkenning en acceptatie kunt ervaren.

Meer informatie en aanmelden

Als u bij Centiv in behandeling bent, kunt u uw behandelaar aanspreken. Zo niet, dan kunt u informatie vinden op www.centiv.nl en via 088 - 47 82 200. Een verwijzing van de huisarts is nodig voor deelname die de verzekering vergoedt. Het is ook mogelijk om op eigen kosten deel te nemen.

Download de flyer