GGZ

De GGZ is de afgelopen jaren volop in beweging. Het doel van het GGZ-programma van Humo is het ondersteunen van betaalbare en toekomstbestendige GGZ-huisartsenzorg.

In gesprek met de patiënt wordt de juiste hulpvraag geformuleerd en wordt het daarbij passende aanbod gezocht. Zo wordt zorg op maat geboden en wordt er efficiënt omgegaan met de beperkte capaciteit binnen de zorg, waardoor wachttijden voor GGZ-zorgvragers naar verwachting gaan afnemen.

Aanpak

Wij ondersteunen de huisartsenpraktijken in een gestructureerde en uniforme aanpak van de GGZ-zorg. Dit doen wij onder andere door:

  • collectieve organisatie van het GGZ-consultatieproces
  • het faciliteren van een regionaal GGZ-verwijsadviespunt (Wijzer-GGZ)
  • samenwerking met verslavingszorg
  • organisatie van groepsgewijze vaardigheidstrainingen, gericht op zelfmanagement
  • organisatie van leefstijlinterventies ter voorkoming van GGZ-problematiek
  • ondersteuning bij de digitalisering van de GGZ-zorg
  • het aanbieden van een eigen e-health-platform (Minddistrict)
  • organisatie van scholingen, werkgroepen en intervisie voor zorgverleners

Daar waar het kan richt de GGZ-huisartsenzorg zich op een wijkgerichte aanpak, om de juiste ondersteuning dichtbij de eigen woonomgeving van de cliënt te laten plaatsvinden.

Contact

Heb je vragen over het GGZ-zorgprogramma? Neem dan contact op met Alex Maas, programmamanager GGZ:

Berichten

Heb je te maken met personen bij wie (je vermoedt dat) er sprake is van acute psychiatrische problematiek? In dit geval kun je als verwijzer 24 uur per dag, 7 dagen per week een beroep doen op onze crisisdienst.

Lees meer

naar detail pagina

GGZ Oost Brabant heeft haar zorgaanbod uitgebreid met rTMS. En dat is goed nieuws voor cliënten met ernstige depressieve stoornissen waarbij eerdere behandeling niet hielp! “rTMS is een mooie innovatieve uitbreiding van ons zorgaanbod, waardoor er nog meer behandelmogelijkheden zijn voor onze cliënten met therapieresistente depressie”, aldus Hettie Peters, GZ psycholoog en klinisch psycholoog in opleiding.

Wat is rTMS?

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie kan specifieke hersengebieden activeren of juist dempen, waardoor de balans in het brein van mensen met een depressie hersteld kan worden. De cliënten krijgen meerdere keren per week, gedurende enkele weken, een behandeling met elektrische hersenstimulatie. Deze behandeling wordt gegeven in een daarvoor bestemde ruimte, ook op onze locatie in Oss.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de rTMS behandeling?

Mensen komen in aanmerking op het moment dat twee richtlijn-gebaseerde behandelingen onsuccesvol zijn ingezet, zoals psychotherapie, antidepressivum, of antidepressiva. De behandeling zetten we in bij jongeren (vanaf 18 jaar) en volwassen met (ernstige) depressie, maar ook bij cliënten met dwang- of post-traumatische stressstoornis.

naar detail pagina

Hoe leer je beter om te gaan met moeilijkheden of lichamelijke problemen? Hoe kun je acceptatie en ontspanning oefenen, om daarmee je veerkracht te vergroten? Dat leren patiënten bij de cursus Voluit Leven. Naast de bestaande locaties Oss en Veghel, start Voluit Leven dit jaar ook in Uden en zijn we van plan om ook in Schijndel een groep te organiseren.

De mogelijkheden voor patiënten om deel te nemen aan de cursus zijn dus flink uitgebreid. Hier is voor gekozen omdat er veel animo is voor deze cursus, de resultaten goed zijn en de tevredenheid van deelnemers hoog is. Geïnteresseerde patiënten hoeven hierdoor nooit lang te wachten voordat ergens in de regio een nieuwe cursus start.

Trainers

De groepen van Voluit Leven worden begeleid door een POH-GGZ en een hulpverlener van GGZ-OB of Ons Welzijn. Om het aantal locaties en startmomenten uit te kunnen breiden, hebben we de afgelopen tijd een flink aantal collega's geschoold als trainer voor Voluit Leven.

PR en aanmelding

Deze week hebben we alle praktijken per post een aantal flyers toegestuurd om uit te delen aan patiënten. Heb je meer flyers nodig, dan kun je die aanvragen via contact@humovoorhuisartsen.nl. Ook wordt Voluit Leven op de wachtkamerschermen en op de praktijkwebsites van Humo onder de aandacht gebracht.

Patiënten kunnen zich voortaan digitaal aanmelden voor Voluit Leven via onze website. Daar vind je ook de startdata en locaties van komende cursussen:

Aanmelden voor Voluit Leven

Meer weten?

Heb je vragen over Voluit Leven, neem dan contact op met Alex Maas, programmamanager GGZ bij Humo.

naar detail pagina