GGZ

De GGZ is de afgelopen jaren volop in beweging. Het doel van het GGZ-programma van Humo is het ondersteunen van betaalbare en toekomstbestendige GGZ-huisartsenzorg.

Wij ondersteunen de huisartsenpraktijken in een gestructureerde en uniforme aanpak van de GGZ-zorg. Dit doen wij onder andere door:

 • collectieve organisatie van het GGZ-consultatieproces
 • het faciliteren van een regionaal GGZ-verwijsadviespunt (Wijzer-GGZ)
 • samenwerking met verslavingszorg
 • organisatie van groepsgewijze vaardigheidstrainingen, gericht op zelfmanagement
 • organisatie van leefstijlinterventies ter voorkoming van GGZ-problematiek
 • ondersteuning bij de digitalisering van de GGZ-zorg
 • het aanbieden van een eigen e-health-platform (Minddistrict)
 • organisatie van scholingen, werkgroepen en intervisie voor zorgverleners

Daar waar het kan richt de GGZ-huisartsenzorg zich op een wijkgerichte aanpak, om de juiste ondersteuning dichtbij de eigen woonomgeving van de cliënt te laten plaatsvinden.

Contact

Heb je vragen over het GGZ-zorgprogramma? Neem dan contact op met Alex Maas, programmamanager GGZ:

Berichten

Wil jij meedenken over actuele zaken in de GGZ en zo een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering in de GGZ? Meld je dan aan voor het online panel van AKWA GGZ. Je krijgt ongeveer 5 keer per jaar een vragenlijst toegestuurd, het invullen kost 5-10 minuten.

naar detail pagina

Afgelopen twee weken is in Oss een nieuwe pilot gestart bij de Centrale Voordeur van GGZ Oost Brabant. De screening van aanmeldingen wordt nu uitgevoerd in aanwezigheid van een medewerker van Ons Welzijn.

In deze screening onderzoeken ze samen of er SGGZ-hulp danwel hulp vanuit het sociale domein nodig is. Ons Welzijn is een welzijnsorganisatie en levert sociaal werk in allerlei soorten en maten. Aan de diensten van ONS welzijn zijn geen kosten verbonden en zij kunnen snel hulp bieden.

Als in overleg wordt besloten dat SGGZ-hulp nodig is, wordt een nieuw ontwikkelde groep aangeboden: ‘Mijn Hulpvraag in Kaart’. Met daarin de kernvragen van herstel; ik wil, ik kan, ik heb nodig. Hierna wordt gekeken welke behandeling het meest passend is voor de cliënt. Ook kijkt Ons Welzijn welke ondersteuning zij kunnen bieden op meerdere leefgebieden.

De pilot wordt met veel enthousiasme van beide partijen vormgegeven en uiteraard geëvalueerd en gemonitord. 

naar detail pagina

Op 5 september vond het webinar 'Werken met groepen in de huisartsenpraktijk' voor POH-GGZ plaats. 

Alex Maas, programmamanager GGZ, gaf uitleg over het organisatorische deel bij het opzetten van een groep en Martijn van Kreij, POH-GGZ bij huisartsenpraktijk Ussen nam het inhoudelijke stuk voor zijn rekening.

Enkele wetenswaardigheden:

 • met de almaar stijgende zorgvraag is het goed om na te denken over het collectiveren van aanbod, ook door de POH-GGZ
 • er zijn al mooie voorbeelden van groepen gegeven door POH-GGZ collega's in de regio; je hoeft het wiel niet uit te vinden
 • maak gebruik van deze gelegenheid en zoek meteen de samenwerking in de uitvoering op met je ketenpartners! Denk aan Ons Welzijn, fysiotherapeut, psycholoog.
 • kijk eerst wat er al aan aanbod is van groepen in de gemeente waar je werkt
 • werken met groepen is effectief én leuk; een mooie afwisseling in jouw agenda.

Heb je het webinar gemist? Klik hier om deze terug te kijken (duur 45 minuten).

Heb je nog vragen? Neem contact op met Alex Maas of Martijn van Kreij.

naar detail pagina

Door wachttijden en aanmeldstops voor vergoede GGZ-behandelingen is het vaak erg ingewikkeld om patiënten te verwijzen, terwijl dit wel geïndiceerd is. Wijzer GGZ heeft echter een actueel overzicht waar patiënten, passend bij de hulpvraag, wél aangemeld kunnen worden. Zo is er zicht op waar de wachtlijst zo kort mogelijk is en welke zorg vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Wijzer GGZ neemt het gehele GGZ-aanbod uit de regio mee in haar advies, ook de mogelijkheden die het sociale domein biedt.

Centiv

Momenteel zijn er minder lange wachtlijsten bij Centiv in Oss en Uden. 

GGZ Oost Brabant

Bij GGZ Oost Brabant zijn de wachtlijsten voor bepaalde behandelingen eveneens kort. Om een casus op inhoud te bespreken kan een consultatievraag ingediend worden via IHT. GGZ Oost Brabant biedt huisartsen en POH-GGZ de mogelijkheid om te overleggen met de Centrale Voordeur.

Zij denken mee welke behandeling het best passend is bij de hulpvraag. Er wordt samengewerkt met Wijzer GGZ om een patiënt op een goede wachtlijst geplaatst te krijgen. Zie de website van GGZ OB voor hun bereikbaarheid.

Verwijsadvies

Heb je een verwijsadvies nodig, vraag dit dan aan bij Wijzer GGZ. We denken graag met je mee!

naar detail pagina

Het inzetten van Virtual Reality kennen we al in de GGZ. Het wordt bijvoorbeeld ingezet bij behandeling van PTSS en agorafobie. Humo onderzoekt de mogelijkheden om VR ook in te zetten in de huisartsenpraktijk door de POH-GGZ.

Daarvoor zochten we contact met VRelax. De naam zegt het al; deze VR bril wordt ingezet om te komen tot ontspanning. Het is voor patiënten met angstklachten en burnoutklachten vaak lastig om te komen tot ontspanning. Dit hulpmiddel kan daarbij ingezet worden. Er zijn al veelbelovende resultaten uit onderzoek gekomen van het effect van deze VRelax bril en er lopen nog enkele onderzoeken.

Binnenkort ontvangen alle POH-GGZ collega's een uitnodiging voor een presentatie van VRelax. Daarna nodigen we een aantal praktijken uit om mee te doen aan een proef naar de inzetbaarheid in het spreekuur.

Heb je nu al vragen? Neem contact op met Alex Maas, programmamanager GGZ.

naar detail pagina

In het najaar starten er weer nieuwe groepen Voluit Leven in Oss en Veghel. Er zijn nog plekken vrij!
Daarnaast gaan we met een groep starten in Schijndel en in Uden. De data volgen op onze website: kijk op deze pagina voor meer informatie.

Via contact@humovoorhuisartsen.nl kun je flyers aanvragen om uit te delen aan patiënten.

naar detail pagina

In het Integraal Zorg Akkoord werd het al aangekondigd en nu is het definitief: per 1 januari is het mogelijk om het aantal uren inzet POH-GGZ van 12 naar 16 uur per normpraktijk op te hogen. Zie ook dit bericht van LHV.

Deze uitbreiding van uren staan omschreven als 'verruiming voor netwerksamenwerking'. Vanuit de klankbordgroep GGZ in Ineen werd de oproep geplaatst om deze uren niet alleen in te zetten voor individuele patiëntenzorg, maar juist ook voor netwerkversterking en het verbeteren van de samenwerking in de keten. Deze oproep delen wij van harte.

Op deze manier is het mogelijk een kwaliteitsslag te maken bij ontwikkelen van nieuw aanbod (denk aan groepsaanbod en het opschalen van e-health). Ook kunnen de extra uren gebruikt worden om meer aansluiting te vinden met bijvoorbeeld het sociaal domein (Welzijn op Recept, het voeren van 3 gesprekken, organiseren van MDO's etc.).

naar detail pagina

Dit jaar start Ypse Preventie voor het eerst met de interventie 'Piep zei de muis' in de gemeente Maashorst. Deze groep is er voor kinderen van 4 tot 8 jaar die thuis te maken hebben met spanningen en stress. Bekijk de folder voor meer informatie of download de flyer.

naar detail pagina