Overstap naar VIPLive

Per 1 januari 2024 zijn de huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Humo, overgestapt op VIPLive.

Het uitgangspunt is dat de huisartsenpraktijken per 1 januari 2024 alles, dus ook voor ketenzorgpatiënten, registreren in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Het HIS is daarmee in principe het enige bronsysteem. Vanuit het HIS wordt er een datakopie gemaakt naar VIPLive ten behoeve van declaratie, rapportage en samenwerking met ketenpartners. Het is afhankelijk van je HIS of er automatisch of handmatig data wordt verstuurd van je HIS naar VIPLive en hoe frequent dit gebeurt. Klik hier om de werkwijze van jouw HIS terug te lezen.

De SSO-koppeling voor HiX zal naar alle waarschijnlijkheid in februari ingericht zijn. Voor de overige HIS-sen is er een SSO-koppeling beschikbaar

VIPLive: Aanleveren patiëntenlijsten voor declaratie

Er heeft een verandering plaatsgevonden in de wijze van declareren van de zorgstraten en O&I. Aan het begin van het kwartaal dien je namelijk handmatig patiëntenlijsten aan te leveren bij Humo via VIPLive. Om patiëntenlijsten aan te leveren doorloop je twee stappen:

 1. Aanleveren HIS-extractie
 2. Patiëntenlijsten controleren en aanleveren

Calculus zorgt namens de regionale huisartsenorganisatie voor de verdere afhandeling van de kwartaaldeclaraties en adviseert om in de eerste twee weken van het kwartaal (met een terugkeerpatroon voor begin januari, april, juli en oktober) een reminder te agenderen zodat je tijdig de patiëntenlijsten aanlevert.

Let op: t.z.t. ontvang je van Calculus ook geen aanlevernotificatie meer, behalve als je een lijst bent vergeten.

Klik hier voor meer uitleg over declareren in de huisartsenpraktijk.

Beschikbare vragenlijsten VIPLive en voorkeurs-HIS-sen

Humo stelt voor alle Medicom-praktijken de module Consult Voorbereidende Vragenlijsten in Medicom beschikbaar. Voor praktijken die gebruikmaken van HiX, is het ook mogelijk om vragenlijsten te versturen.

Daarnaast stelt VIPLive verschillende vragenlijsten beschikbaar. Bekijk de vragenlijsten door in VIPLive te klikken op de functionaliteit 'Vragenlijst uitzetten'. De ACP-vragenlijst is te vinden onder het tabblad Gezondheidsoverzicht.

We adviseren alleen gebruik te maken van de vragenlijsten in VIPLive, wanneer deze niet in het HIS beschikbaar zijn. Klik hier voor een overzicht van de beschikbare vragenlijsten in Medicom, HiX en VIPLive.

Scholingen

Een deel van de functionaliteiten in VIPLive is besproken tijdens het praktijkbezoek. Overige functionaliteiten zoals verwijzen, consulteren, declareren van de ketenzorgpatiënten e.d. zijn aan bod gekomen bij de online trainingen van Topicus.

Terugkijklink training voor huisartsen en praktijkmanagers

Terugkijklink training voor POH

Op 30 januari jl. hebben we een online vragenuurtje georganiseerd:

Terugkijklink vragenuurtje VIPLive

Ketenzorgprotocollen in het HIS

De ketenzorgprotocollen zijn inmiddels voor alle HIS-sen beschikbaar. De protocollen voor de POH-GGZ worden in 2024 ontwikkeld. Hieronder lees je de bijzonderheden wat betreft de ketenzorgprotocollen voor het HIS in jouw praktijk.

In Medicom zijn er landelijke protocollen die door iedere gebruiker van Medicom gebruikt kunnen worden. Deze worden continue onderhouden door de redactiecommissie zorgprotocollen, bestaand uit (kader)huisartsen en POH’ers.

Naam van de protocollen per zorgstraat:

 • DM - DM2/CVRM/VVR/hvz/nierschade
 • COPD - Astma/COPD ketenzorg management
 • CVRM - DM2/CVRM/VVR/hvz/nierschade
 • Alternatief voor bovenstaande is: protocol chronische zorg
 • Hartfalen - Hartfalen controle
 • Ouderenzorg - Ouderenzorg

Handleidingen / overzichten

naar detail pagina

In HiX zijn er voor alle gecontracteerde zorgstraten standaardprotocollen aanwezig. Al deze protocollen zijn gecontroleerd of de InEen indicatoren voorkomen en aangepast waar nodig.

Naamgeving per keten:

 • Astma - Consult Astma
 • COPD - Consult COPD
 • CVRM VVR & CVRM HVZ - Consult CVRM (momenteel geen onderscheid)
 • DM - Consult Diabetes
 • Hartfalen - beschikbaar vanaf 15 december
 • Ouderenzorg - Consult ouderenzorg

Alle protocollen kunnen de gebruikers vinden in het consult. Of door in het consult te typen of door in de bibliotheek te zoeken (links in het screenshot):

naar detail pagina

In MicroHIS zijn er geen standaardprotocollen aanwezig. Bij alle MicroHIS praktijken zijn de ketenzorgprotocollen inmiddels ingeladen.

Naam van de protocollen per zorgstraat

 • DM – HM DM 23
 • COPD – HM COPD 23
 • Astma – HM COPD 23
 • CVRM – HM CVRM 23
 • Hartfalen – HM Hartfalen 23
 • Ouderenzorg – HM Ouderenzorg 23
naar detail pagina

Update 27-11: Bij alle Promedico praktijken zijn op maat gemaakte ketenzorgprotocollen ingeladen.

Naam van de protocollen per zorgstraat Promedico ASP:

 • Astma jaarcontrole ketenzorg Humo
 • COPD jaarcontrole ketenzorg Humo
 • CVRM jaarcontrole ketenzorg Humo
 • DM2 jaarcontrole ketenzorg Humo
 • Hartfalen jaarcontrole ketenzorg Humo
 • Ouderenzorg jaarcontrole ketenzorg Humo

Naam van de protocollen per zorgstraat Promedico VDF:

 • Humo protocol Astma - 2023
 • Humo protocol COPD - 2023
 • Humo protocol CVRM - 2023
 • Humo protocol DM - 2023
 • Humo protocol Hartfalen - 2023
 • Humo protocol ouderenzorg -2023
naar detail pagina

Over de ketenprotocollen in MediKIT en CGM is contact met de leverancier en/of de praktijken.

naar detail pagina

Handmatige verwerking data GGZ en ouderenzorg

De meeste data komt automatisch via de OZIS-koppeling in het HIS terecht. Alleen voor data over GGZ, ouderenzorg en lange ketenpartnerberichten is een handmatige actie nodig vanuit de praktijk. De praktijk ontvangt deze data uiterlijk 15 januari 2024 beveiligd via Zivver (we verwachten de data in de eerste helft van januari te kunnen aanleveren, maar zijn daarvoor afhankelijk van Philips). Je ontvangt 1 PDF-bestand per patiënt. Vanaf het moment van ontvangst kun je de data gaan verwerken in het HIS.

 • Hoe moet deze data verwerkt worden in het HIS? Het verwerken van een PDF staat gelijk aan het verwerken van een brief.
 • Wie kan deze actie uitvoeren? Het verwerken van de data kan bijvoorbeeld door de assistente worden uitgevoerd.
 • Wanneer moet de data uiterlijk verwerkt zijn? We adviseren om er niet te lang mee te wachten en de data uiterlijk voor eind maart 2024 te verwerken. Plan bijvoorbeeld alvast enkele dagdelen hiervoor in.
 • Hoeveel tijd kost het verwerken van de data? We gaan er vanuit dat een gemiddelde huisartsenpraktijk ongeveer drie tot vier dagdelen bezig is het met het verwerken van de PDF bestanden. De daadwerkelijke tijd kan verschillen, afhankelijk van de grootte van de huisartsenpraktijk en het aantal PDF bestanden.
 • Vergoeding vanuit Humo: Humo stelt een vergoeding beschikbaar, gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding die je als huisartsenpraktijk kwijt bent aan het verwerken van de PDF-bestanden. Dit bedrag zal neerkomen op € 375,- per normpraktijk.

Ondersteuningsmogelijkheden

Heb je een vraag over het werken met VIPLive? In dit document op Zenya lees je wat je zelf kunt regelen, met welke vragen je bij Humo terecht kunt en wanneer je de helpdesk van VIPLive kunt inschakelen.

Meer informatie

Heb je vragen over de overstap naar VIPLive? Neem dan contact op met Loes van Asseldonk:

Loes van Asseldonk

085 - 0510 770

Ben je ketenpartner en wil je meer weten over het werken met VIPLive, lees dan dit bericht.