Zorgprogramma's

Patiënten met een (chronische) ziekte hebben vaak te maken met meerdere hulpverleners. Daarom hebben we afspraken gemaakt met de betrokken zorgcollega's in de regio.

Zo kunnen we er, samen met u, voor zorgen dat de verschillende behandelingen zo goed mogelijk passen bij ieders persoonlijke situatie.

De totale zorg die patiënten nodig hebben, met de bijbehorende zorgafspraken, hebben we voor diverse ziektebeelden uitgewerkt in zorgprogramma's.

  Diabetes Mellitus type 2

  COPD

  CVRM

  Ouderenzorg

  GGZ