Onze missie

Humo voor huisartsen is de samenwerkingsorganisatie van huisartsen in de regio Noordoost-Brabant. Per 1 mei 2023 is Humo voor huisartsen de nieuwe naam van Zorggroep Synchroon.

Onze visie

Wij staan voor goede en toegankelijke huisartsenzorg voor de ruim 268.000 inwoners van onze regio. Patiënten ervaren persoonlijke zorg en hebben inzicht in en regie over hun leefstijl en gezondheid. Zorgverleners ervaren rust, ruimte en werkplezier.

Onze missie

Wij zetten ons in om huisartsen maximaal te ontzorgen, zodat zij zich kunnen richten op de best mogelijke zorg voor hun patiënten. We organiseren (en contracteren) de chronische zorg, GGZ en ouderenzorg. Kwaliteit, innovatie, preventie en zelfmanagement spelen daarbij een belangrijke rol. Samen met zorg- en welzijnsorganisaties werken we aan een sterke, toekomstbestendige eerstelijnszorg in de regio.

Kerntaken van Humo

  • Samenwerken in de regio
  • Faciliteren van meer dan alleen chronische zorg
  • Kennis- en innovatienetwerk
  • Verbeteren en borgen van kwaliteit van zorg

Jaarverslagen en jaarcijfers

Organogram