Diabetes mellitus type 2

Door de huisartsen van Humo worden ruim 10.000 diabetes type 2-patiënten behandeld. Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdige, goede diabeteszorg de kans op complicaties vermindert, en helpt om voluit te leven met diabetes.

Humo zet zich in om voor al deze patiënten goede diabeteszorg te faciliteren. We bieden ondersteuning aan de praktijken bij het uitvoeren van gestructureerde diabeteszorg. Zo kan er vanuit de huisartsenpraktijk kwalitatief hoogwaardige zorg worden geboden aan de diabetespatiënt. In de komende jaren zetten we in op vernieuwing in de chronische zorg door het inzetten van digitale middelen.

Humo werkt nauw samen met ketenpartners: diëtisten, podotherapeuten, pedicures, leefstijlcoaches, apothekers, Diagnostisch centrum Bernhoven, oogartsen en de internisten van ziekenhuis Bernhoven. De communicatie verloopt veilig via VIPLive.

Contact

Heb je vragen over het zorgprogramma DM2? Neem dan contact op met Loes van Asseldonk:

Loes van Asseldonk

085 - 0510 770

Berichten

Na een succesvolle pilot gaan we van start met de opschaling van zelfmanagement bij diabetes. Humo kan jouw praktijk ondersteunen bij het stimuleren van zelfmanagement bij diabetespatiënten.

Wat houdt het programma in?

De (VGZ-verzekerde) diabetespatiënt krijgt van de huisartsenpraktijk een glucosemeter en een bloeddrukmeter. Ook krijgt de patiënt uitleg over zelfmetingen en het digitaal doorgeven daarvan. De patiënt ontvangt zo de juiste handvatten, waardoor ééns per jaar fysiek op spreekuur komen in principe voldoende is. De patiënt ontvangt uiteraard meer zorg als dat nodig is. In tegenstelling tot de VVR-transitie blijft de diabetespatiënt in de ketenzorg.

Wat kan het jou opleveren? Bekijk het filmpje:

Wat houdt de ondersteuning van Humo in?

 • Tijdens een praktijkbezoek geven we uitleg over de opschaling van zelfmanagement bij diabetes.
 • Je ontvangt bloeddrukmeters en glucosemeters die je aan de deelnemende VGZ-verzekerde diabetespatiënt kunt uitreiken.
 • Je ontvangt een handleiding voor de zorgverlener.
 • Je ontvangt een voorraad patiëntenkaarten die je kunt meegeven aan deelnemende patiënten. Op de patiëntenkaart staat wat er van de patiënt wordt verwacht voor, tijdens en na de jaarlijkse controle.

Meld je aan

Ben je enthousiast geworden en wil je graag gebruik maken van onze ondersteuning? Klik op de button en meld jouw praktijk aan vóór 12 april. Mariëlle neemt dan contact met je op om een praktijkbezoek in te plannen.

Ja, ik meld me aan

Vragen?

Heb je nog vragen? Stuur ons gerust een e-mail (m.vangastel@humovoorhuisartsen.nl).

naar detail pagina

Praktijkondersteuners en/of huisartsen die behoefte hebben aan demonstratiemateriaal voor injectiepennen (insuline of GLP1) kunnen deze bij de apotheek aanvragen. De apothekers in onze regio zijn hiervan op de hoogte.

naar detail pagina

Ramadan begint dit jaar op 11 maart en eindigt op 9 april 2024. Op 10, 11 en 12 april is het Ramadanfeest. Moslims vasten gedurende deze maand van zonsopgang tot zonsondergang. De zorgconsulenten huisartsen van ZCH-Brabant kunnen zorgverleners en (diabetes)patiënten adviseren over de Ramadan.

In de Islam krijgen mensen met psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen vrijstelling van de Ramadan. Ook de zorgconsulenten huisartsen dragen uit dat diabetespatiënten NIET mogen vasten! Ondanks de vrijstelling doet toch een groot gedeelte van de diabetespatiënten mee aan de Ramadan.

We merken dat veel diabetespatiënten die toch vasten, dit vaak doen zonder medeweten van huisarts/praktijkondersteuner. Ook komt het vaak voor dat chronische patiënten die niet vasten, anders eten tijdens de Ramadan. Dit kan vooral voor diabetespatiënten nare gevolgen hebben.

Begeleiding en complicaties

Tijdens de Ramadan verandert er veel: de tijd waarop men opstaat, waarop men eet, het aantal maaltijden, de hoeveelheid koolhydraten en calorieën, de lichamelijke activiteiten. Als men hier geen rekening mee houdt, is de kans groot dat de diabetes ontregeld raakt. Ook kunnen er bloeddrukproblemen ontstaan en kan de opname van medicijnen beïnvloed worden door (soms) minder vochtinname. Zorgverleners ervaren het vaak als moeilijk om goede begeleiding te bieden. Voor advies en doorverwijzing kun je daarom terecht bij de Zorgconsulenten Huisartsen.

Wat bieden de zorgconsulenten van ZCH?

 • Individuele voorlichting over ziekte en behandeling
 • Toelichting op leefregels, medicatie en leefstijladviezen
 • Informatie over/begeleiden naar specifieke zorgverlening
 • Verhelderen van klachten of problemen
 • Uitleg over psychosomatische achtergronden van klachten
 • Samen met de zorgconsulent een driegesprek met de patiënt of familie: wij kunnen patiënten ook op kantoor zien/ontvangen
 • Verwijzing naar de cursus 'Omgaan met diabetes' in eigen taal
 • Consultatie rondom advisering tijdens de ramadan
 • Tweetalige informatie over ziektebeelden in folders etc.

Advies voor huisartsen/POH

Bespreek op tijd met je patiënten of ze meedoen met de Ramadan. Wil je een patiënt verwijzen, gebruik dan de verwijsbrief op de website van ZCH.

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de Ramadan? Dan kun je contact opnemen met de zorgconsulent huisartsen:

Emine Altun
06 - 4400 1136

naar detail pagina

We ontvingen het bericht dat Victoza minimaal 4-6 maanden niet leverbaar zal zijn in NL. We verwachten dus dat deze situatie tot in Q2 van 2024 zal aanhouden. 

Ozempic is qua aantallen alleen voldoende om de huidige patiëntenpopulatie van een behandeling te voorzien. Indien Ozempic voorgeschreven blijft worden bij de start van een nieuwe GLP-1 behandeling, zal dit helaas effect gaan hebben op de continuering van de behandeling van de huidige gebruikers. Ontzettend vervelend natuurlijk voor onze patiënten, maar ook voor de apothekers en alle andere zorgverleners.

Hoe nu verder?

Bekijk ons advies op Zenya

naar detail pagina

Goede voetzorg bij diabetespatiënten is essentieel om amputaties van voet, teen of been te voorkomen. Door de jaarlijkse controles van de voeten van diabetespatiënten door de POH-S en de behandeling en monitoring van “probleemvoeten” door de podotherapeuten, voorkomen we veel ulcera en amputaties.

De plaatsen op de diabetische voetpoli zijn echter beperkt. We moeten dan ook voorkomen dat er foutieve verwijzingen plaatsvinden, zodat de wachttijden niet nodeloos oplopen.

Wat te doen als er een voetulcus bij een diabetespatiënt optreedt?

 1. Verwijs altijd met spoed naar de podotherapeut
 2. Verwijs naar diabetische voetpoli bij alle diabetespatiënten met:
  1. plantaire voetulcera;
  2. geïnfecteerde ulcera;
  3. diepe ulcera;
  4. niet-plantaire ulcera die na 2 weken geen genezingstendens vertonen;
  5. en ulcera bij patiënten met perifeer vaatlijden diabetes.

Wanneer NIET verwijzen naar de diabetische voetpoli?

 • patiënten die GEEN diabetes hebben
 • ingegroeide nagel
 • likdoorn
 • ulcus zonder DM
 • ulcus boven de enkel

Bovenstaande klachten kunnen wel doorgestuurd worden naar de podotherapeut.

Een patiënt zonder diabetes maar wel met een ulcus en vaatlijden kan naar de vaatpoli van de chirurg gestuurd worden.

Twijfel?

Twijfel je of het om een voetulcus gaat, stuur de patiënt dan naar de podotherapeut, deze heeft veel expertise in het beoordelen en behandelen van voetulcera. 

Samenwerking tussen POH en podotherapeut

Een diabetespatiënt met een verhoogd risico (Sims 1 of hoger) blijft onder behandeling van de podotherapeut ter preventie van een recidief.

Via de berichtenbox van Coordinate kan er eenvoudig en beveiligd mailcontact plaatsvinden tussen de podotherapeut en de POH. Gebruik deze functie, op deze manier kan er laagdrempelig en snel contact zijn.

Meer informatie

Bekijk het zorgprogramma DM2

Sandra Verhagen, podotherapeut
Hester van Doorninck, kaderarts Diabetes Humo voor huisartsen

naar detail pagina

Op 11 april heeft de thema-avond Langerhans plaatsgevonden. Via deze link vind je de belangrijkste leerpunten op een rij.

naar detail pagina

Rybelsus (de orale semaglutide) heeft de volgende nadelen:

 1. Onhandige inname: Patiënten moeten oraal semaglutide innemen op nuchtere maag. Na inname moeten ze minimaal 30 minuten wachten met eten, drinken of het innemen van andere orale geneesmiddelen. 
 2. Het is per patiënt zeer wisselend hoe Rybelsus wordt opgenomen.
 3. En het grootste nadeel: geen effect op micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit

Toelichting

Oraal semaglutide geeft geen lager risico op macrovasculaire complicaties en mortaliteit dan placebo bij patiënten met een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen. Dit is onderzocht in de PIONEER-6-studie. Het primaire eindpunt was een combinatie van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte. 

Het effect van oraal semaglutide op microvasculaire complicaties is niet bekend. 

Oraal semaglutide heeft dan ook geen plaats in de behandeling van DM2 bij patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.

Vragen

Heb je een vraag hierover, neem dan contact op met Hester van Doorninck, kaderhuisarts diabetes:

naar detail pagina