Diabetes mellitus type 2

Door de huisartsen van Humo worden ruim 10.000 diabetes type 2-patiënten behandeld. Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdige, goede diabeteszorg de kans op complicaties vermindert, en helpt om voluit te leven met diabetes.

Humo zet zich in om voor al deze patiënten goede diabeteszorg te faciliteren. Er wordt ondersteuning geboden aan de praktijken bij het uitvoeren van gestructureerde diabeteszorg. Zo kan er vanuit de huisartsenpraktijk kwalitatief hoogwaardige zorg worden geboden aan de diabetespatiënt. In de komende jaren wordt er ingezet op vernieuwing in de chronische zorg door het inzetten van digitale middelen.

Samenwerking

Humo werkt nauw samen met ketenpartners, te weten: diëtisten, podotherapeuten, pedicures, leefstijlcoaches, apothekers, Diagnostisch centrum Bernhoven, oogartsen en de internisten van ziekenhuis Bernhoven. De communicatie verloopt veilig via het Keten Informatie Systeem Coordinate.

Contact

Heb je vragen over het zorgprogramma DM2? Neem dan contact op met Loes van Asseldonk, programmamanager digitalisering & innovatie:

Berichten

Op 11 april heeft de thema-avond Langerhans plaatsgevonden. Via deze link vind je de belangrijkste leerpunten op een rij.

naar detail pagina

Rybelsus (de orale semaglutide) heeft de volgende nadelen:

  1. Onhandige inname: Patiënten moeten oraal semaglutide innemen op nuchtere maag. Na inname moeten ze minimaal 30 minuten wachten met eten, drinken of het innemen van andere orale geneesmiddelen. 
  2. Het is per patiënt zeer wisselend hoe Rybelsus wordt opgenomen.
  3. En het grootste nadeel: geen effect op micro- en macrovasculaire complicaties en mortaliteit

Toelichting

Oraal semaglutide geeft geen lager risico op macrovasculaire complicaties en mortaliteit dan placebo bij patiënten met een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen. Dit is onderzocht in de PIONEER-6-studie. Het primaire eindpunt was een combinatie van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte. 

Het effect van oraal semaglutide op microvasculaire complicaties is niet bekend. 

Oraal semaglutide heeft dan ook geen plaats in de behandeling van DM2 bij patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.

Vragen

Heb je een vraag hierover, neem dan contact op met Hester van Doorninck, kaderhuisarts diabetes:

naar detail pagina