Veelgestelde vragen

  • Humo is de samenwerkingsorganisatie van huisartsen in de regio Oss, Uden en Veghel. Wij staan voor goede en toegankelijke huisartsenzorg voor de ruim 268.000 inwoners van onze regio. We zetten ons in om huisartsen maximaal te ontzorgen, zodat zij zich kunnen richten op de best mogelijke zorg voor hun patiënten. 

  • Humo maakt afspraken met uw zorgverzekeraar over de financiering van de huisartsenzorg. Voor een deel van de kosten die uw huisarts maakt om bepaalde zorg te leveren, bijvoorbeeld specifieke aandacht voor ouderen, ontvangt uw huisarts een vergoeding per ingeschreven patiënt. Ook u staat ingeschreven bij uw huisarts. Vandaar dat u deze vergoeding terug kunt vinden op het overzicht van uw zorgverzekeraar.
   Ook kan het zijn dat uw huisarts u specifieke zorg levert, bijvoorbeeld diabeteszorg, die door Humo in rekening wordt gebracht bij uw zorgverzekeraar. Ook deze kosten vindt u terug op het overzicht van uw zorgverzekeraar. Al deze kosten gaan niet van uw eigen risico af en hoeft u dus niet extra te betalen. 
   Omdat Humo voorheen Zorggroep Synchroon heette, kan het de komende tijd ook voorkomen dat de naam Synchroon op uw declaratieoverzicht vermeld staat.

  • Als coöperatie zetten wij ons, samen met uw huisarts, ervoor in om u de best mogelijke zorg te bieden. U heeft als patiënt vaak te maken met meerdere hulpverleners. Daarom hebben we afspraken gemaakt met de betrokken zorgcollega's in de regio. Zo kunnen we er samen met u voor zorgen dat de verschillende behandelingen zo goed mogelijk passen bij uw persoonlijke situatie.
   Humo heeft voor deze regionale functie namens alle huisartsen uit de regio Oss-Uden-Veghel een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Omdat Humo voor deze taak de contractpartij is met de zorgverzekeraar, wordt op facturen van patiënten vermeld dat Humo de ‘ontvanger’ is. Het bedrag voor deze regiofunctie wordt altijd volledig vergoed door elke verzekeraar. Het gaat niet van uw eigen risico af. Patiënten krijgen geen factuur van Humo.

  • Wilt u meer weten over een zorgprogramma van Humo? Of hebt u een andere vraag over de zorg die wij bieden? Neem dan bij voorkeur telefonisch contact op met de praktijkondersteuner van één van onze praktijken. 

  • Bent u patiënt van een huisartsenpraktijk die bij Humo is aangesloten? En hebt u een vraag over uw behandeling, of over uw gezondheid? Bel en overleg dan met de praktijkassistent van uw praktijk. 

  • Als coöperatie zetten wij ons in om patiënten met een chronische ziekte goede zorg te bieden. Alle zorgverleners verbonden aan Humo doen hun best dat zo goed mogelijk te doen, in overleg met u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Graag vernemen we dit van u. We nemen uw klacht altijd serieus en vinden het belangrijk dat uw ontevredenheid wordt opgelost. Bovendien kan uw klacht ons helpen de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te verbeteren.