Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico hierop. 

Hart- en vaatziekten zijn: myocardinfarct, angina pectoris, herseninfarct en hersenbloeding, TIA, claudicatio intermittens en aneurysma abdominalis. Het risico hierop wordt bepaald aan de hand van een hoeveelheid factoren, zoals:

  • leeftijd en geslacht
  • voorkomen van hart- en vaatziekte in de familie
  • aanwezigheid van een hart- of vaatziekte
  • aanwezigheid van andere aandoeningen, zoals diabetes mellitus, nierziekte, reumatoïde artritis, verhoogde bloeddruk en verhoogde cholesterol
  • leefstijlfactoren, zoals roken en stress 

Samenwerking

In het CVRM-zorgprogramma wordt samengewerkt tussen huisartsen, praktijkondersteuners van de huisartsen (POH-S), diëtisten, apothekers en leefstijltherapeuten (ketenpartners). Met ziekenhuis Bernhoven zijn met de vasculair internisten en cardiologen transmurale afspraken gemaakt over samenwerking, consultatie en verwijzing.

Doel en werkwijze

Doel van ons zorgprogramma is het voorkomen van een (recidief) hart/vaatziekte. De zorgverlener brengt het risico op hart- en vaatziekten in kaart. De behandeling richt zich op het verlagen van dit risico, onder andere door leefstijlinterventie en medicijnen:

  • Leefstijlinterventies zijn stoppen met roken programma’s, gezonde voeding en beweegprogramma’s en programma’s voor gewichts- en stressvermindering. Deze programma’s worden ook aangeboden als ‘Gecombineerde Leefstijl Interventie’ (GLI). 
  • Behandeling met medicijnen richt zich op het verlagen van uw bloeddruk- en cholesterolwaarden en het gebruik van antistolling.