Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de algemene belangen van cliënten van huisartsen die aangesloten zijn bij Humo.

Via de cliëntenraad kunnen zij meedenken over persoonlijk, goede en duurzaam toegankelijke zorg. Dat is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz-2018).

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan, bestaande uit vijf leden:

Ik ben Peter Diepenhorst, 78 jaar en woon in Oss. Van de cliëntenraad mag ik voorzitter zijn. Na mijn opleiding tot biochemicus ben ik tot mijn pensioen actief geweest in de farmaceutische industrie. Ik heb gewerkt in leidinggevende functies, zowel in de onderzoekssfeer als in de productieomgeving.

Onze verhuizing naar Oss, een half jaar geleden, betekende ook een nieuwe huisarts. Dat bleek een moeizame operatie en ik werd met mijn neus gedrukt op het huisartsentekort, dat ook in deze regio nadrukkelijk speelt. Dat was voor mij de motivatie om mij in te zetten om, waar mogelijk, bij het oplossen van dit huisartsentekort een rol te spelen en daarbij de stem van de patiënt zo goed mogelijk te laten horen.

Dat wordt des te belangrijker omdat in de toekomst de zorg steeds verder zal gaan verschralen. Ook de huisartsenzorg zal hierdoor beïnvloed worden en dat betekent het nodige voor de patiënten van de huisarts.

Vanuit de Wmcz2018 heeft de patiënt heeft het recht gekregen om invloed uit te kunnen oefenen op zijn zorgomgeving. Binnen de cliëntenraad hoop ik daar een goede bijdrage aan te kunnen leveren. Voor mij is een zeer belangrijk doel een zo goed mogelijke balans te zoeken tussen de belangen van de patiënten en de mogelijkheden van hun zorgverleners.

naar detail pagina

Mijn naam is Marja Theelen, ik ben 64 jaar en woon in Heesch. Per 1 mei 2023 ben ik, na 45 jaar in de zorg werkzaam te zijn geweest, met pensioen. In deze jaren heb ik naast ziekenhuiservaring ook als leidinggevende in het verpleeghuis en de wijkverpleging gewerkt.

Al deze ervaringen samen maken dat ik betrokken ben bij het individuele belang van de patiënt. Dit is ook altijd mijn uitgangspunt van zorg geweest: een goede gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is. Dat maakt ook dat ik mij voor de cliëntenraad van Humo wil inzetten. Vrijwilligerswerk is een onderdeel van de maatschappij, en vanuit deze gedachte zet ik me graag in voor het belang van de patiënt in de huisartsenpraktijken in deze regio.

naar detail pagina

Ik ben Hans Heerdink, ik ben 68 jaar, met pensioen en heb voorheen gewerkt als onderzoeker en beleidsadviseur in de zorg.

Ik ben ooit begonnen bij een bevriende huisarts achter de balie, wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat ik verder ben gaan studeren in een meer zorggerelateerde studie (medische sociologie). Na mijn studie ben ik begonnen als onderzoeker op het Leids Huisartsen Instituut en vervolgens als stafmedewerker bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Bij de provincie Noord-Brabant heb ik met veel plezier zo’n 20 jaar als beleidsadviseur gewerkt, tot aan mijn pensioen.

Ik ben al enige jaren maatschappelijk actief als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Uden (voorheen WMO Raad), als lid van de cliëntenraad van De Meent Groep en lid van de cliëntenraad bij Kentalis (audiologische centra). Ik ben altijd maatschappelijk betrokken geweest en wil dat graag blijven. Leidraad voor mij is dat ‘zorgvragers’ - diegenen die zorg nodig hebben – centraal moeten staan.

Ik ben getrouwd en heb 2 volwassen kinderen. We wonen al ruim 30 jaar met veel plezier in Uden. Ik hou van sport, een goed boek, cabaret, ben nieuwsgierig en ga daarom graag op reis.

naar detail pagina

Ik ben Netty van Balsfoort en ik woon in Megen. Ik ben getrouwd en heb drie volwassen dochters. Op mijn 19e ben ik als verpleegkundige gaan werken en ben daarna regelmatig van baan gewisseld: van het ziekenhuis naar de HBO-v als docent, weer terug naar het ziekenhuis als manager en daarna als opleidingshoofd op een ROC.

De laatste jaren heb ik bij het Radboudumc gewerkt, bij de opleiding voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verslavingsartsen en bedrijfsgeneeskunde. Als beleidsadviseur was het mijn taak om te zorgen dat alle wettelijke regelingen rondom de opleidingen goed uitgevoerd werden. In deze baan kwam voor mij veel samen en ik kijk dan ook met veel plezier terug op een erg rijke carrière waar ik vooral erg veel geleerd heb over de zorg, het onderwijs en over de mensen die daar werken.

In de cliëntenraad vind ik het belangrijk dat de zorg voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen dat je letterlijk de praktijk in kan, maar ook dat je als cliënt begrijpt wat er afgesproken wordt, welke mogelijkheden er zijn en dat je ook goed geïnformeerd wordt. Dit alles met respect naar alle professionals in de eerstelijn, want er wordt veel van iedereen gevraagd en niet altijd sluit vraag en aanbod op elkaar aan.

Ik denk dat we als cliëntenraad de brug kunnen slaan en het (on)gevraagd advies vanuit de cliënten goed bij Humo voor het voetlicht kunnen brengen. Daar hebben we wel de inbreng van cliënten voor nodig, dus voel je vooral uitgenodigd om je vraag, opmerking of voorstel met de cliëntenraad te delen.

naar detail pagina

Mijn naam is Marjo Govers-van Geffen, ik ben 59 jaar en woon in Nistelrode. Ik heb een gezin met 2 kinderen en ben mantelzorger voor mijn ouders die in een mantelzorgwoning dicht bij ons wonen. In mijn vrije tijd ga ik graag op pad, lees een boek of ben creatief bezig. In 1982 ben ik gaan werken als verpleegkundige en dat doe ik nog steeds met passie en plezier in Bernhoven. 

Ik voel me betrokken bij de chronische zorg en ben nieuwsgierig hoe deze zorg zich in de komende jaren zal ontwikkelen waarbij ik denk aan preventie, het patiëntenportaal en digitale consulten. Ik vind het van belang dat we samen meedenken hoe dit wordt vormgegeven en voor een ieder bereikbaar is. Hierbij staat het belang voor het individu voorop. Goed luisteren naar de wensen, meningen en ideeën van cliënten in onze regio kan, in samenspraak met de huisartsen, leiden tot kwaliteitsverbetering.

Ik beweeg me al lange tijd in het vrijwilligerswerk. Ik wil me inzetten voor de cliëntenraad omdat het belangrijk is dat huisartsenzorg voor alle cliënten toegankelijk is, persoonsgericht en kwalitatief goed is. Het is belangrijk dat de cliënt zich veilig en op zijn gemak voelt. In de cliëntenraad komen we op voor het gemeenschappelijke belang van alle cliënten.  

naar detail pagina

De leden werken vanuit passie en betrokkenheid samen aan de uitvoering van de missie en visie van de cliëntenraad.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten. Dit doet zij door gevraagd en ongevraagd advies te geven.  De cliëntenraad volgt hierbij het beleid van de organisatie, toetst de uitvoering ervan en adviseert over beleidsontwikkelingen. Het gaat de cliëntenraad hierbij met name om duurzame toegankelijkheid en kwaliteit van de huisartsenzorg.

Bekijk het werkplan voor 2023

Deel uw mening!

Het is voor de cliëntenraad belangrijk om te weten wat er onder de cliënten leeft. Al uw tips en opmerkingen kunt u aanleveren via onderstaand e-mailadres. De cliëntenraad hoort graag van u!

De cliëntenraad houdt ook contact met verschillende andere organisaties, zoals belangenverenigingen van cliënten van zorginstellingen, patiëntenvertegenwoordigingen en ouderenorganisaties.

  

Let op! De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van patiënten. Wanneer u een vraag of opmerking heeft over uw eigen behandeling, neem dan contact op met uw behandelaar.