Vervolg project atriumfibrilleren: patiëntenenquête

In het kader van het project atriumfibrilleren hebben we jullie een aantal maanden geleden gevraagd hoe de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren binnen jullie praktijk georganiseerd is. Om erachter te komen hoe patiënten de zorg ervaren, in jullie praktijk en binnen de Humo regio, vragen wij jullie patiënten met atriumfibrilleren een vragenlijst in te laten vullen.

Als huisarts en praktijkondersteuner doen we elke dag ons best om onze patiënten de beste zorg te bieden. Uitleg over de diagnose en eventuele behandeling is onderdeel van ons vak. Ondanks onze inspanningen blijkt soms dat de patiënt de uitleg toch niet begrepen heeft.

Onderstaande enquête is bedoeld om er achter te komen hoe patiënten de door ons als huisartsen geleverde zorg op het gebied van atriumfibrilleren ervaren. Is de diagnose duidelijk voor patiënten? Weten zij wat dat voor hen betekent? Weten zij waarom zij bepaalde medicatie slikken en wat vinden zij van de controlefrequentie?

Download de enquête

We vragen jullie om de patiënten met atriumfibrilleren deze vragenlijst in te laten vullen. De vragenlijst is anoniem. De patiënt kan de vragenlijst bij de praktijk inleveren, zodat jullie aan de hand van de resultaten zelf zo nodig de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren aan kunnen passen.

Vervolgens kun je de vragenlijsten (anoniem) naar Humo sturen, per post (Wethouder van Eschstraat 50, 5342 AT Oss) of ingescand per e-mail (mariekevandenham@yahoo.com). Op die manier kunnen we zien hoe de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren in de regio van Humo ervaren wordt.

Met vriendelijke groeten,

Marieke van den Ham
Kaderhuisarts HVZ