ICPC-codering voor Hartfalen is veranderd

De ICPC-codering voor Hartfalen is veranderd. ICPC K 77.02 Chronische Decompensatio Cordis is vervallen. Deze patiënten kunnen omgecodeerd worden, al naar gelang hun subtype hartfalen. 

  • -ICPC K 77.03 HFpEF (hartfalen met een behouden linker ventrikel ejectiefractie)
  • -ICPC K 77.04 HFmRF en HFrEF (hartfalen met matige en verminderde linker ventrikel ejectiefractie).

Voor Medicom gebruikers is deze handleiding beschikbaar.

Dit is een mooie gelegenheid om te verifiëren of het inderdaad om een hartfalenpatiënt gaat, of de diagnose op de juiste wijze gesteld is middels echo en om welk subtype het gaat.