Zelfmanagement VVR-patiënten

Het project 'transitie VVR' loopt ook in 2023 nog door. Dat betekent dat je nog steeds bloeddrukmeters kunt aanvragen bij Humo om patiënten op zelfmanagement te zetten. Meer info over het project lees je vind je op Zenya:

Handleiding transitie VVR-zorgprogramma

Een zeer effectieve methode om een flink aantal patiënten op zelfmanagement te zetten is het groepsgewijs uitnodigen per e-mail voor een informatie- en instructiebijeenkomst. Bij deze bijeenkomst kunnen direct de bloeddrukmeters worden uitgereikt. Een aantal praktijken heeft deze methode inmiddels met succes gehanteerd. Uitnodigingsbrieven en andere documentatie hiervoor is te vinden op Zenya of bij Loes van Asseldonk (l.vanasseldonk@humovoorhuisartsen.nl).

Doe je dit nog in 2023, dan is er nog een vergoeding per patiënt (en een bloeddrukmeter) beschikbaar voor dit project.