"Sinds Wijzer GGZ er is, heb ik geen terugverwijzingen meer gehad."

Je staat er als huisarts of POH-GGZ niet meer alleen voor als het gaat om GGZ-verwijzingen: Wijzer GGZ denkt mee, geeft advies en voorziet je van praktische tips. Vanaf de start, begin juni 2022, zijn er inmiddels zo'n 225 verwijsadviezen gegeven. Hoe loopt het tot nu toe? We vroegen huisarts Ivo van Eupen en POH-GGZ Tara Vermeer naar hun ervaringen.

Tegen welke problemen lopen jullie aan in de huisartsenpraktijk, op het gebied van GGZ-verwijzingen? En hoe is het met de werkdruk?

Ivo: "Na een verwijzing en intake kregen we heel vaak te horen dat mensen niet op de goede plek waren. Dan hadden ze eerst lang gewacht op een intake en moest je vervolgens weer gaan kijken waar ze dan wél naartoe konden. Een voordeel in onze praktijk is wel dat er één dag per week een psycholoog van Centiv aanwezig is. Daar kunnen we terecht om te overleggen over casussen en zo nodig een consult aan te vragen."

Tara: "Ik werk als praktijkondersteuner GGZ in twee praktijken: in Uden en in Heesch. Vooral in Uden vind ik het vaak pittig om verwijsmogelijkheden te vinden en merk ik dat de wachtlijsten langer zijn. Daardoor hebben we het als POH-GGZ druk met overbruggingscontacten. Ook ben ik veel tijd kwijt om een passende instelling te vinden voor complexe patiënten, met een wachtlijst die te doen is voor de patiënt. "

Bij welke casussen vragen jullie advies aan Wijzer GGZ en wat levert dat je op?

Tara: "Ik heb Wijzer GGZ al vaak om verwijsadvies gevraagd - en dan vooral bij casussen waarbij ik echt niet meer weet wat ik zelf moet inzetten. Marian en Marieke nemen me werk uit handen door mee te denken en met alternatieven te komen. Ze maken de verwijsmogelijkheden overzichtelijk voor mij en dat geeft me verlichting in de werkdruk."

Ivo: "Ik schakel Wijzer-GGZ vooral in bij multi-problematiekcasussen, als er sprake is van meerdere diagnoses. Om een voorbeeld te noemen: ik wilde een patiënt verwijzen met persoonlijkheidsproblematiek, stemming, autisme én diverse somatische problemen. Toen ik haar doorverwees voor de ASS-problematiek, werd ze niet in behandeling genomen omdat ze ook stemmings- en persoonlijkheidsklachten had. Via Wijzer GGZ vond ik uiteindelijk toch een vorm van behandeling binnen de SGGZ die wél aansloot bij wat zij nodig had. Bij Wijzer GGZ krijg je gericht advies: ze denken met je mee en geven meerdere opties. Sinds Wijzer GGZ er is, heb ik geen terugverwijzingen meer gehad."

Tara: "Laatst wilde ik bijvoorbeeld een verwijzing doen voor een dame met persoonlijkheidsproblematiek, die dat probleem zelf niet inzag. Er waren al talloze behandelingen geprobeerd, maar bij het punt persoonlijkheid haakte ze steevast af. Wijzer GGZ gaf toen het advies om een ambulante organisatie in te zetten; daar had ik zelf nooit aan gedacht. De meerwaarde zit hem voor mij dus vooral in het feit dat Wijzer GGZ net weer andere wegen en mogelijkheden kent. Ook buiten de basis- en specialistische GGZ, bijvoorbeeld op het gebied van lichaamsgerichte of ervaringsgerichte therapie."

Op de website van Wijzer GGZ is ook een sociale kaart te vinden, met het aanbod van zorg en welzijn in onze regio. Gebruiken jullie de sociale kaart wel eens?

Ivo: "Ik ken de sociale kaart nog niet, ik verwijs via Zorgdomein en dan krijg je per diagnose het beschikbare behandelaanbod te zien."

Tara: "De sociale kaart is handig om te kunnen checken of je zelf iets over het hoofd ziet. Aan het begin vond ik het aanbod op de kaart summier. Nu staat er steeds meer op, maar wat mij betreft zou die sociale kaart nog wel verder aangevuld kunnen worden."

Hoe hoop je dat Wijzer GGZ zich in de toekomst verder gaat ontwikkelen?

Ivo: "Eigenlijk waren we al lang hiernaar op zoek: één centraal verwijspunt, waar ze met je meedenken en advies geven. Voor mij laat het op dit moment dus niets te wensen over! Ja, het zou wel mooi zijn als de wachtlijsten uiteindelijk ook echt korter worden. Ik denk dat Wijzer GGZ daar op de langere termijn een goede bijdrage aan levert, doordat patiënten sneller en op de juiste plek geholpen worden."