Regioraad

De huisartsen in de regio Noord-Brabant Noordoost zijn door vijf organisaties vertegenwoordigd, te weten Zorggroep Synchroon, Huisartsenposten Oost-Brabant, WDH-DAM, LHV-kring NBNO en de waarnemend huisartsen.

De besturen van deze organisaties vergaderen al enige jaren - tegenwoordig onder de naam Humo - structureel in gezamenlijkheid waarbij ze elkaar informeren over hun bezigheden. Waar mogelijk vindt afstemming plaats en worden portefeuilles verdeeld. 

Regioraad

Voor een efficiënte afstemming met de achterban en een herkenbaar gezicht naar regionale  stakeholders is een regioraad ingericht. De regioraad is er om 

  • draagvlak te toetsen
  • voor overleg, opiniepeiling en discussie
  • als adviesorgaan

De regioraad bestaat uit afgevaardigden van de Hagro’s en Wagro en bestuurders van de vertegenwoordigende organisaties. Het streven is dat bij iedere vergadering minimaal één afgevaardigde per Hagro en Wagro aanwezig is. Afhankelijk van de onderwerpen kunnen Hagro’s en Wagro ervoor kiezen de huisarts met een specifiek aandachtsgebied (ook) te sturen. 

Binnen de regioraad worden alle zaken die de regionale huisartsen aangaan besproken. Lokale en regionale projecten worden hier geëvalueerd. Nieuwe ontwikkelingen en problemen kunnen hier gesignaleerd worden en door een van de organisaties opgepakt in de vorm van een project.