Missie en visie

De letters in Humo staan voor Huisartsen Uden, Meierijstad en Oss. Maar dat dekt de lading al niet meer: door herindeling spreken we nu bijvoorbeeld van gemeente Maashorst. Humo staat vooral voor enthousiaste huisartsen in de regio Noordoost-Brabant. 

Als huisartsen voelen we ons sterk verbonden met elkaar en met de regio. Samen de schouders eronder zetten, loyaal zijn naar elkaar en de huisartsenzorg toekomstbestendig maken. In een regio die in beweging is, maar bovenal enorm veel te bieden heeft. Eén van de belangrijkste taken van Humo is het enthousiast maken van collega-huisartsen voor vestiging in Noordoost-Brabant. Daar gaan we hen maximaal in begeleiden en ontzorgen. 

De ambitie van Humo

Om een toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio te realiseren hebben de huisartsenpost HOB, de LHV-kring, de Wagro, de WDH en Zorggroep Synchroon zich verenigd. Onze ambitie is te komen tot een formelere en krachtigere samenwerking van de regionale huisartsorganisaties die:

  • enig aanspreekpunt voor de huisartsenzorg in de regio is en daarmee ook één uitstraling heeft
  • ondersteuning biedt bij de bedrijfsvoering van (aangesloten) huisartsenpraktijken
  • zich sterk maakt voor kwaliteit, innovatie en ontwikkeling in de zorg voor de patiënt.

Humo Academie

Eind december 2021 is de Humo Academie opgericht. Doel is om in samenwerking met de huisartsen in de programmaraad en de werkgroepen een vernieuwend aanbod aan scholingen aan te bieden. De Humo Academie heeft geen winstoogmerk en biedt scholingen aan tegen lage kosten aan professionals binnen de huisartsenzorg in de regio van Zorggroep Synchroon.