Langerhans: Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn (3 modules)

Organisatie
HUMO
Datum
20 maart 2023
Tijdstip
19:00u - 21:30u
Locatie
Scholingsduur
Accreditatiepunten
ja
Doelgroep
POH, Huisartsen

Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het toepassen van insulinetherapie is het van belang om voldoende kennis te hebben en ervaring op te doen (en te behouden).

Het belangrijkste leerdoel van de Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie te begeleiden. Nadat je deze cursus hebt gevolgd, bent je in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden.

De eindtermen zijn dan ook als volgt geformuleerd:

Kennis:

- Fysiologie van de normale insulineproductie, inclusief het verschil daarbij tussen type 1 en 2 diabetes mellitus (DM)
- Relatie insulinebehoefte met voeding, beweging, stress, ziekte en reizen
- Randvoorwaarden behorend bij insulinetherapie
- Verschillende fasen van insulinetherapie
- Zelfcontrole (instructie, educatie, evaluatie)
- Pen/spuitinstructie (instructie, educatie, evaluatie)
- Profielen van de verschillende insulines
- Moment waarop gestart wordt met insulinetherapie
- Startschema’s (1dd, 2dd en 4dd insulineregimes)
- Aanpassen van insulineschema’s
- Ontregeling en hoe te reageren (hypo- en hyperglykemie)
- Insulinegebruik bij verre reizen en sport.
- Gevolgen en preventie van spuitinfiltraten
- Driemaandelijkse en jaarcontrole m.b.t. insulinetherapie

Vaardigheden:

- Patiënt kunnen instrueren over zelfcontrole van de bloedglucose en hoe deze te interpreteren
- Patiënt kunnen instrueren over toedienen van insuline.
- Aanpassen insulineschema’s

De cursist kent hierbij veel zelfwerkzaamheid en wordt “aan de hand meegenomen” bij het instellen van een zelf ingebrachte patiënt. De cursus wordt gegeven door ervaren huisartsen en diabetesverpleegkundigen.

Programma

De cursus bestaat uit drie modules. 

Module 1:

Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen

Module 2:

Startschema's en aanpassen, bijzondere aspecten insulinetherapie: koorts, braken, sport, corticosteroïden

Module 3: 

Opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

Data en tijdstippen:

Duur van deze online scholing is totaal 8 uur, verdeeld over 2 avonden van 2,5 uur en 1 avond van 3 uur. 

Module 1: 20 maart 2023 van 19.00-21.30 uur

Module 2: 27 maart 2023 van 19.00-21.30 uur

Module 3: 15 mei 2023 van 18.30-21.30 uur

Accreditatie

De cursus is opgebouwd uit drie verschillende modules, die samen voor maximaal 8 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.

En verder....

  • Bij deze scholing is voor alle deelnemers het Langerhans-boek ‘Insulinetherapie in de eerste lijn’ inbegrepen. 
  • Ongeveer 1 week voor de cursusdatum ontvangt je de inloginstructies via de e-mail.
  • Langerhans werkt met het programma WebinarGeek. Je hoeft geen account aan te maken of software te downloaden.
  • Gedurende de scholing zijn er verschillende manieren van interactie.
  • Aan het einde van de scholing volgt automatisch een posttoets (nodig voor accreditatie) en de evaluatie